Hướng dẫn cập nhật giấy đi đường QRCode từ ngày 26-9

.

ĐNO - Ngày 25-9, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản gửi các đơn vị, sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp hướng dẫn tiếp tục triển khai giấy đi đường QRCode từ ngày 26-9.

Cụ thể, với các giấy đi đường đã cấp, phát hành đến hết 25-9-2021 được tiếp tục sử dụng. Hệ thống tự động cập nhật hiệu lực; các cơ quan, tổ  chức, doanh nghiệp không thực hiện phát hành và in lại giấy đi đường mới.

Người sử dụng tải app E-Ticket Đà Nẵng (từ Apple Store hoặc CH Play), quét mã QR để quét kiểm tra thời hạn mới, lưu mã QR giấy đi đường trên thiết bị di động để sử dụng khi lưu thông.

Trường hợp giấy đi đường đã cấp cho nhân viên nhưng không còn giao công việc, đơn vị làm việc đề nghị cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thu hồi ngay trên hệ thống (tại địa chỉ https://giaydiduong.danang.gov.vn, vào menu “giấy đi đường”, chọn những nhân viên cần thu hồi và bấm  nút “thu hồi”). Đồng thời, thực hiện thu hồi giấy đi đường đã cấp phát và yêu cầu nhân viên không sử dụng phục vụ mục đích khác.

Đối với trường hợp thay đổi, bổ sung nhân viên, đối với đơn vị tổ chức, doanh nghiệp đăng nhập vào ứng dụng giấy đi đường QRCode (tại địa chỉ https://giaydiduong.danang.gov.vn). Sau đó chọn  menu “yêu cầu cấp mới, thay đổi”, đính kèm danh sách những người được bổ sung (trường hợp chỉ có bổ sung) hoặc toàn bộ nhân viên (trường hợp có thay đổi người khác). Lưu ý chỉ điền vào tệp Excel mẫu tải từ hệ thống, không xóa hoặc thay đổi các sheet thông tin khác và không đổi qua các định dạng khác. 

Sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt yêu cầu thay đổi bổ sung người mới, các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục vào menu “giấy đi đường”, chọn người tương ứng để phát hành và in, không được phép sửa thông tin hoặc bổ sung người so với danh sách đã được phê duyệt.

Đối với cơ quan phê duyệt, đăng nhập vào địa chỉ https://eticket.danang.gov.vn, sau đó vào menu “xử lý yêu cầu” để kiểm tra, phê duyệt yêu cầu thay đổi, bổ sung.

Trong quá trình kiểm tra, phê duyệt, lưu ý trường hợp các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có đề nghị tăng số lượng giấy đi đường, cơ quan phê duyệt, kiểm tra thông tin về đơn vị và tăng tỷ lệ người được đi làm theo quy định.

Vào menu “doanh nghiệp” để điều chỉnh và tăng số lượng cấp giấy đi đường được cấp tương ứng. Sau đó vào menu “xử lý yêu cầu”, chọn nút “sửa” trong menu để phê duyệt danh sách bổ sung mới và tải lên hệ thống.

Trường hợp các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có đề nghị thay đổi nhân viên, cơ quan phê duyệt vào menu “giấy đi đường”, xóa toàn bộ giấy đi đường đã có của nhân viên trong đợt “từ ngày 19-9 đến 2-10”. Sau đó, vào  menu “xử lý yêu cầu” để phê duyệt danh sách nhân viên được cập nhật và tải lên hệ thống.

Đối với trường hợp doanh nghiệp đăng ký mới từ đầu, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan phê duyệt thực hiện quy trình đăng ký mới và phê duyệt như được hướng dẫn trước đây tại Công văn số 5689/UBND-KGVX ngày 3-9-2021 của UBND thành phố và Công văn số 2552/STTTT-CNTT ngày 3-9-2021 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trong quá trình thực hiện, cơ quan, tổ  chức, đơn vị, doanh nghiệp, người dân có thể liên hệ Tổng đài 0236.1022, 0236.383.1022; phòng Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông (0236.3840.125; 0969.701.168; 0909.092.184; 0915.350.300; 0905.171.773; 0903.502.752; 0384.157.558; 0888.169.679).

THU HÀ

;
;
.
.
.
.
.