Hướng dẫn cho phương tiện vận chuyển có đăng ký luồng xanh khi vào Đà Nẵng

.

ĐNO - Ngày 3-9, UBND thành phố ban hành Văn bản số 5688/UBND-ĐTĐT về việc hướng dẫn đối với người trên phương tiện vận chuyển có đăng ký luồng xanh khi vào Đà Nẵng.

Theo đó, áp dụng các biện pháp phòng, chống Covid-19 với các đối tượng là người trên phương tiện có giấy luồng xanh đi ngang qua (không vào) Đà Nẵng; người trên phương tiện có giấy luồng xanh từ các địa phương khác đến giao, nhận hàng hóa tại Đà Nẵng và trở về địa phương trong vòng 12 giờ.

Người trên phương tiện có giấy luồng xanh từ các địa phương khác đến giao, nhận hàng hóa tại Đà Nẵng và trở về địa phương quá 12 giờ và người trên phương tiện có giấy luồng xanh từ Đà Nẵng đến giao, nhận hàng hóa, đi qua các địa phương có dịch và trở về Đà Nẵng.

Đối với người trên phương tiện có giấy luồng xanh đi ngang qua (không vào) Đà Nẵng yêu cầu có giấy luồng xanh quốc gia, khai báo y tế và thực hiện theo hướng dẫn của các lực lượng công an tại chốt kiểm soát dịch liên ngành.

Người trên phương tiện có giấy luồng xanh từ các địa phương khác đến giao, nhận hàng hóa tại Đà Nẵng và trở về địa phương trong vòng 12 giờ yêu cầu có giấy luồng xanh quốc gia, khai báo y tế, thực hiện test nhanh toàn bộ người trên phương tiện tại chốt kiểm soát dịch liên ngành, cam kết lưu trú tại Đà Nẵng không quá 12 tiếng và rời khỏi Đà Nẵng đủ số lượng người đã vào thành phố.

Người trên phương tiện có giấy luồng xanh từ các địa phương khác đến giao, nhận hàng hóa tại Đà Nẵng và trở về địa phương quá 12 giờ và người trên phương tiện có giấy luồng xanh từ Đà Nẵng đến giao, nhận hàng hóa, đi qua các địa phương có dịch và trở về Đà Nẵng thì thực hiện quy trình sau:

Khi rời Đà Nẵng đến địa phương có dịch, phải khai báo y tế, di chuyển theo lộ trình đã đăng ký tại giấy luồng xanh, thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch.

Trước khi về Đà Nẵng, đơn vị liên hệ Sở Giao thông vận tải để hưỡng dẫn, đăng ký người trên phương tiện về 1 trong 3 cơ sở cách ly tập trung: Trung tâm văn hóa huyện Hòa Vang, ký túc xá Đại học FPT tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Trung tâm Huấn luyện bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh tại 86 Nguyễn Chánh, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu.

Khi đến hoặc trở về Đà Nẵng, phải khai báo y tế trong đó nêu rõ điểm đến là 1 trong 3 khu cách ly tập trung nêu trên; thực hiện test nhanh toàn bộ người trên phương tiện tại chốt kiểm soát dịch liên ngành.

Người trên phương tiện di chuyển đến điểm giao nhận hàng hóa, điểm tập kết phương tiện, tuyệt đối không được dừng, đỗ điểm nào trong quá trình di chuyển.

Sau khi hoàn thành việc giao nhận hàng hóa tại điểm tập kết hàng hóa hoặc điểm tập kết phương tiện, người trên phương tiện phải sử dụng taxi có tài xế đã được tập huấn vận chuyển an toàn phòng, chống Covid-19 để di chuyển đến cơ sở cách ly tập trung đã đăng ký (số điện thoại liên hệ taxi do Sở Giao thông vận tải cung cấp).

Nếu lưu trú quá 72 giờ tại cơ sở cách ly thì người cách ly phải thực hiện xét nghiệm 3 ngày/lần, tự liên hệ xét nghiệm và trả chi phí xét nghiệm. Đơn vị xét nghiệm là đơn vị đủ điều kiện do đơn vị vận tải liên hệ hợp đồng.

Trước khi thực hiện chuyến vận chuyển hàng tiếp theo, người cách ly, đơn vị vận tải thực hiện đăng ký lộ trình di chuyển với Sở Giao thông vận tải để quản lý.

Cơ sở cách ly tiếp nhận danh sách đơn vị vận tải thực hiện chuyến vận tải hàng hóa tiếp theo đã được Sở Giao thông vận tải chấp thuận và thống nhất, kiểm tra kết quả xét nghiệm 3 ngày/lần của người cách ly, bàn giao người cách ly cho tài xế taxi để vận chuyển từ cơ sở cách ly tới điểm tập kết phương tiện hoặc giao, nhận hàng hóa.

Khi rời khỏi Đà Nẵng phải khai báo y tế và di chuyển theo lộ trình đã đăng ký tại luồng xanh.

Nếu không tiếp tục vận chuyển hàng hóa tiếp theo hoặc rời khỏi theo quy trình cách ly thì người trên phương tiện vận chuyển phải thực hiện cách ly tập trung đủ 14 ngày kể từ ngày cuối cùng rời khỏi địa phương có dịch, thực hiện xét nghiệm Covid-19 trước khi kết thúc quy trình cách ly theo quy định.

Thời gian áp dụng quy định này từ 8 giờ ngày 5-9-2021. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện, có biện pháp quản lý, giám sát các phương tiện tham gia giao thông khi vào Đà Nẵng.

Khi người trên phương tiện có nhu cầu rời khỏi cơ sở cách ly để vận chuyển hàng hóa phải đăng ký với Sở Giao thông vận tải để được chấp thuận và thống nhất, chịu trách nhiệm thông tin cho quản lý cơ sở cách ly.

Công an thành phố phối hợp với Sở Giao thông vận tải quản lý việc ra, vào thành phố; ra vào khu cách ly của các đối tượng thực hiện cách ly.

MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích