Mở thêm kênh cho người dân khai báo nghi nhiễm Covid-19

.

ĐNO - Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa có văn bản gửi Sở Y tế, UBND các quận, huyện, phường, xã về việc sử dụng, xử lý thông tin, dữ liệu người dân khai báo nghi nhiễm Covid-19.

Người dân có thêm kênh khai báo nghi nghi nhiễm Covid-19 qua ứng dụng
Người dân có thêm kênh khai báo nghi nhiễm Covid-19 qua ứng dụng "Da Nang Smart City". Ảnh: THU HÀ

Cụ thể, để phối hợp với Sở Y tế, thêm thông tin cho các Trung tâm y tế quận, huyện và thêm kênh sẵn sàng khai báo cho người dân lựa chọn, phục vụ công tác phòng, chống dịch, Sở TT&TT triển khai một số giải pháp cụ thể gồm: Thông tin người dân khai báo có nguy cơ, xuất ra từ Hệ thống khai báo y tế lâu nay người dân đã sử dụng.

Mở mới thêm kênh cho người dân khai báo nghi nhiễm Covid-19 (có triệu chứng sốt, ho; tiếp xúc với F0, F1) trên Zalo, app Danang Smart City, website. Theo đó, người dân có thể khai báo qua các cách sau: Vào chuyên mục “Khai nghi nhiễm” trên Zalo “Tổng đài 1022 Đà Nẵng” để khai báo (hiện tại thành phố Đà Nẵng có khoảng 950.000 tài khoản Zalo); sử dụng ứng dụng “Da Nang Smart City”, mục “Khai nghi nhiễm Covid” (hiện tại ứng dụng “Da Nang Smart City” đã có gần 200.000 người dùng và sử dụng cho cả 2 hệ điều hành điện thoại iOS và Android).

Ngoài ra, người dân cũng có thể khai báo trên web tại địa chỉ: http://bit.ly/thongtindichte. 

Hằng ngày, Sở TT&TT sẽ trích xuất dữ liệu, thông tin người dân khai báo từ các kênh thông tin trên, đề nghị Sở Y tế, UBND quận, huyện và Trung tâm CDC Đà Nẵng cử đầu mối nhận thông tin và sử dụng theo như Công văn số 5460/UBND-KT và Thông báo số 451/TB-VP. 

Sở TT&TT cử đầu mối phối hợp, hỗ trợ trong thống kê, gửi thông tin và triển khai truyền thông, hướng dẫn người dân biết, khai báo là ông Nguyễn Văn Quốc, Giám đốc Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng, điện thoại 0903.257.085, email quocnv3@danang.gov.vn.

THU HÀ

;
;
.
.
.
.
.