Sớm khôi phục và lấy lại đà tăng trưởng du lịch

.

“Phát triển du lịch bền vững theo chiều sâu, chuyên nghiệp và hiệu quả; đồng thời chú trọng chất lượng và hàm lượng giá trị văn hóa trong sản phẩm, dịch vụ du lịch, phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm mang đặc trưng bản sắc riêng. Đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ du lịch, chú trọng phát triển sản phẩm chất lượng cao để thu hút khách...”. Đó là phương hướng, nhiệm vụ mà Đảng bộ Sở Du lịch thành phố đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 với mong muốn đưa ngành du lịch thực sự trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố.

Hiện nay, mặc dù ngành du lịch bị ảnh hưởng lớn do Covid-19 nhưng toàn ngành du lịch vẫn luôn nỗ lực, quyết tâm để sớm khôi phục và lấy lại đà tăng trưởng du lịch như thời gian trước khi dịch bệnh xuất hiện.

Linh động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, Đảng bộ Sở Du lịch xác định phát triển du lịch bền vững thể hiện trên 5 nhiệm vụ then chốt gồm: quy hoạch định hướng phát triển; môi trường du lịch; sản phẩm du lịch; thị trường du lịch; chất lượng dịch vụ - nguồn nhân lực du lịch. Dù gặp rất nhiều khó khăn, song Đảng bộ Sở Du lịch đã linh động, chuyển hướng triển khai các nhiệm vụ trong bối cảnh chung của dịch bệnh. Qua đó, đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá điểm đến Đà Nẵng bằng các hình thức khác nhau; nắm bắt xu hướng du lịch thế giới, tình hình kiểm soát dịch bệnh để thực hiện đa dạng các hình thức xúc tiến.

Đồng thời xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch trọng điểm thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng bền vững, hài hòa với thiên nhiên và môi trường để tăng thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của khách du lịch theo Chương trình số 38-CTr/TU ngày 31-1-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về Phát triển du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng. Thành phố đặt mục tiêu xây dựng Đà Nẵng thành điểm đến du lịch, trung tâm dịch vụ hàng đầu, tầm khu vực, thành phố sự kiện, trung tâm hội nghị quốc tế; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn...

Ngành du lịch đã tăng cường hợp tác, liên kết các địa phương: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Bình với Hà Nội và các tỉnh, thành phố Vùng duyên hải miền Trung kết hợp với hợp tác quốc tế để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của vùng, phát huy vai trò cửa ngõ du lịch của thành phố ở khu vực. Đồng thời phối hợp với tỉnh Quảng Nam kiến nghị Trung ương hỗ trợ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ dự án khơi thông sông Cổ Cò và hệ thống hạ tầng nhằm phát huy lợi thế, phát triển tuyến du lịch đường sông, thống nhất khai thác chung bãi Mà Đa, Sủng Cỏ và Hòn Chảo; nâng cao và phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ du khách, tổ phản ứng nhanh; tăng cường công tác thanh kiểm tra.

Ngành du lịch cũng chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương để triển khai tốt công tác quản lý Nhà nước về du lịch với mục tiêu nhiệm vụ phát triển du lịch là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị; sản phẩm của các ngành là sản phẩm du lịch của thành phố; nâng cao vai trò của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng và các hội thành viên trong việc phát triển du lịch thời gian đến.

Cần có định hướng, chiến lược phát triển phù hợp

Đảng bộ Sở Du lịch chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng thời hai nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 và khôi phục hoạt động kinh doanh du lịch, xây dựng các kịch bản sẵn sàng cho nguy cơ khủng hoảng; dự báo các rủi ro và ứng phó để giảm tối đa thiệt hại, tạo nét đặc trưng của du lịch thành phố khi cạnh tranh điểm đến.

Theo Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Du lịch Trương Thị Hồng Hạnh, trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện cần phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, mạnh dạn, chuyên nghiệp, dám nghĩ, dám làm, sáng tạo nhưng phải phù hợp với quy định của pháp luật; tích cực phát huy trí tuệ tập thể, mọi nguồn lực, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, coi trọng chất lượng và hiệu quả. Song song đó, cần đánh giá, nhận định đúng, đầy đủ, kịp thời tình hình liên quan đến du lịch để có tầm nhìn, định hướng và chiến lược phát triển du lịch phù hợp, phát hiện sớm các điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc cản trở sự phát triển để có những giải pháp phù hợp; từ đó xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để tập trung xử lý trong ngắn hạn và dài hạn. Sở tranh thủ tối đa mọi nguồn lực, sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương, đề cao trí tuệ tập thể, sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân cho mục tiêu phát triển ngành du lịch bền vững.

Đảng bộ Sở Du lịch cũng đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Song song, đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, nghiên cứu lập trang fanpage nội bộ “Trang tin Đảng bộ Sở Du lịch” hoặc nhóm để cung cấp tài liệu tuyên truyền, phổ biến kịp thời trong sinh hoạt cho các chi/đảng bộ bộ phận nhằm mục đích đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống, sát với tình hình thực tế tại các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc, nâng cao tính dự báo, định hướng dư luận xã hội, thông tin nhanh, kịp thời những vấn đề nhạy cảm, nổi cộm, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong Đảng bộ trong thời gian tới.

THU HÀ

;
;
.
.
.
.
.