Thành lập Tổ hỗ trợ doanh nghiệp và an sinh xã hội

.

UBND thành phố vừa quyết định thành lập Tổ hỗ trợ doanh nghiệp và an sinh xã hội trong bối cảnh Covid-19.

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh làm tổ trưởng; tổ phó là các giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Lao động, Thương binh và Xã hội; Trưởng ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp.

Thành viên của tổ là lãnh đạo các sở, ngành và mời lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các tổ chức hội nghề nghiệp tham gia.

Nhiệm vụ của tổ là tham mưu UBND thành phố; Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 và Sở Chỉ huy phòng, chống Covid-19 thành phố về hỗ trợ các khó khăn của doanh nghiệp, người dân trên địa bàn thành phố để cơ bản ổn định cuộc sống, giúp doanh nghiệp sớm khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh để tiếp tục duy trì phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị trong trạng thái bình thường mới.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.