Bảo đảm ổn định thị trường hàng hóa dịp cuối năm

.

UBND thành phố vừa ban hành công văn triển khai các biện pháp điều hành giá trên địa bàn thành phố trong các tháng cuối năm 2021 để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn do tác động của Covid-19.

Người dân mua sắm tại siêu thị Co.opmart Đà Nẵng. 				         Ảnh: M.QUẾ
Người dân mua sắm tại siêu thị Co.opmart Đà Nẵng. Ảnh: M.QUẾ

Cụ thể, UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thường xuyên theo dõi diễn biến giá cả thị trường trên địa bàn để kịp thời phối hợp các ngành báo cáo, đề xuất UBND thành phố có giải pháp bình ổn thị trường phù hợp theo thẩm quyền, nhất là đối với một số mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng cao vào dịp cuối năm và các hàng hóa nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân.

Các đơn vị tăng cường quản lý kê khai giá, kịp thời tham mưu UBND thành phố bổ sung mặt hàng thuộc diện kê khai giá; tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về giá và kiểm soát chặt chẽ yếu tố hình thành giá đối với các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; hàng hóa, dịch vụ mua sắm từ nguồn ngân sách Nhà nước; hàng hóa, dịch vụ công ích, sự nghiệp công trên địa bàn thành phố.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường, nhất là đối với những hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu của người dân trong phòng, chống Covid-19, dịp lễ, Tết, mùa mưa lũ và để chủ động phương án hoặc đề xuất với các cơ quan chức năng biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến...

MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.