Rút ngắn 13 ngày thẩm định đánh giá tác động môi trường dự án động lực, trọng điểm

.

Ngày 12-10, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết đã xây dựng, đưa vào sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 để tiếp nhận, giải quyết 98/98 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 100%.

Đồng thời, đơn vị thực hiện đơn giản hóa và duy trì thường xuyên việc rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án động lực, trọng điểm được rút ngắn 13 ngày (từ 40 ngày làm việc xuống còn 27 ngày); thủ tục cấp giấy phép nhận chìm ở biển được rút ngắn từ 3-5 ngày và rút ngắn thêm từ 10-15% tổng thời gian đối với hồ sơ nộp qua dịch vụ công trực tuyến...

Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư đang trình UBND thành phố ban hành quyết định triển khai thực hiện 2 thủ tục hành chính song song là lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định nhu cầu sử dụng đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất cùng lúc với thủ tục tiếp nhận chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND thành phố.    

  HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.