Kinh tế

Tập trung xây dựng, hình thành trung tâm tài chính khu vực

14:03, 07/10/2021 (GMT+7)

Ngày 10-12-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố ban hành Chương trình hành động số 01-CTr/TU thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố gắn với thực hiện các đề án, chương trình thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, có nội dung cần tập trung xây dựng và đề xuất cơ chế, chính sách để hình thành trung tâm tài chính, phấn đấu hoàn thành trong giai đoạn 2021-2022.

Xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhiệm kỳ 2020-2025, các ngành chức năng của thành phố đã và đang nỗ lực triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch và có những giải pháp cụ thể, đồng bộ, toàn diện nhằm sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Đây cũng là mục tiêu mang nhiều thách thức nhưng có thể đạt được nếu có sự quyết tâm cao nhất.

Theo đó, để hình thành trung tâm tài chính, các trung tâm mua sắm, cửa hàng miễn thuế, điểm bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành trong giai đoạn 2021-2022, trước hết Đà Nẵng phải tập trung triển khai, sớm hoàn thiện các cơ chế, chính sách mang tính đột phá nhằm tạo động lực tăng trưởng. Thành phố cần tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế; nâng cao chỉ số cải cách hành chính, môi trường kinh doanh... Trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội và người dân nhưng với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự quyết tâm, quyết liệt trong hành động, thành phố đã kiểm soát tốt dịch bệnh và hướng đến thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đặt ra.

Ngày 15-3-2021, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó nêu rõ tập trung đầu tư, hoàn thành dự án trọng điểm là Tổ hợp trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ; hình thành tuyến phố thương mại, tài chính. Ngày 19-3-2021, Thủ tướng Chính phủ có văn bản đồng ý về chủ trương UBND thành phố Đà Nẵng nghiên cứu, lập đề án “Xây dựng trung tâm tài chính khu vực” theo mục tiêu, giải pháp tại Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị. Như vậy, đây là tiền đề quan trọng để thành phố triển khai các phần việc tiếp theo như Chương trình hành động số 01-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố đề ra là tập trung xây dựng và đề xuất cơ chế, chính sách để hình thành trung tâm tài chính.

Tại buổi lễ công bố nghị định, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phát triển thành phố Đà Nẵng vào dịp kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng thành phố 29-3 (29-3-1975 - 29-3-2021), Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh và Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Xuất khẩu Liên Thái Bình Dương (IPPG) Johnathan Hạnh Nguyễn đã ký kết về tài trợ xây dựng đề án “Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính khu vực”. Tiếp theo, ngày 1-4, UBND thành phố có Quyết định số 965/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác lập đề án “Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm tài chính khu vực” do Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh làm tổ trưởng; Giám đốc Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư làm tổ phó. Những động thái này cho thấy, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể thành phố đã tập trung lãnh đạo, tích cực xây dựng chương trình hành động, kế hoạch để đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Hiện UBND thành phố đang chỉ đạo các sở, ban, ngành nhanh chóng triển khai Đồ án quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15-3-2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng. Thành phố cũng đang khẩn trương xây dựng quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung theo hướng xác lập và phát huy vai trò, vị trí trung tâm của thành phố Đà Nẵng; tập trung nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển Đà Nẵng thành trung tâm tài chính quy mô khu vực.

Sau khi Thủ tướng đồng ý chủ trương cho phép Đà Nẵng nghiên cứu, lập đề án xây dựng thành trung tâm tài chính khu vực, thành phố đã mời đại diện các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tham gia hỗ trợ, góp ý trong quá trình lập đề án. Thành phố cũng dành một trong những vị trí đắc địa nằm trên tuyến đường Võ Văn Kiệt để xây dựng dự án trung tâm tài chính khu vực. Theo quy hoạch, đây sẽ là khu phức hợp trung tâm thương mại, tài chính, casino, dịch vụ vui chơi giải trí cao cấp quốc tế, chung cư cao tầng… với số vốn đầu tư dự kiến hơn 2 tỷ USD.

Triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, đòi hỏi sự phấn đấu và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết thống nhất, đồng thuận cả về ý chí và hành động của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Với các chỉ tiêu, nội dung, giải pháp cụ thể và rõ ràng mà thành phố đang nỗ lực triển khai, kỳ vọng nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ nhanh chóng đi vào thực tế cuộc sống một cách hiệu quả.

PHƯƠNG UYÊN

.