7 tỉnh, thành duyên hải miền Trung: Thành lập mới 127 hợp tác xã

.

Ngày 8-12, Liên minh Hợp tác xã (HTX) thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Cụm thi đua Liên minh HTX 7 tỉnh, thành phố duyên hải miền Trung.

Theo đó, trong năm 2021, Liên minh HTX 7 tỉnh, thành phố duyên hải miền Trung đã thực hiện tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên và triển khai hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX.

Đến nay, 7 tỉnh, thành phố đã thành lập mới 127 HTX, 1 liên hiệp HTX, trong đó có nhiều HTX kiểu mới và đi vào hoạt động hiệu quả. Dù gặp nhiều khó khăn, sụt giảm về doanh thu do tác động của Covid-19 nhưng các HTX, liên hiệp HTX và tổ hợp tác vẫn duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quan điểm chỉ đạo vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế của Chính phủ và hưởng ứng các phong trào thi đua, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động và an sinh xã hội...

Hội nghị đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua năm 2022 với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế tập thể và HTX; đồng thời thảo luận về hồ sơ và điều lệ mẫu phục vụ cho việc thành lập mới các HTX kiểu mới trên địa bàn 7 tỉnh, thành phố nhằm tạo điều kiện cho các HTX nhanh chóng hoạt động hiệu quả. Hội nghị biểu quyết đề xuất Liên minh HTX Việt Nam trao cờ thi đua xuất sắc cho Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng, 2 HTX của 2 tỉnh Quảng Nam và Phú Yên.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.