Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cho phép lưu thông 120km/giờ

.

ĐNO - Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, sau khi tiến hành khảo sát điều chỉnh tốc độ lưu thông trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn Km65+000 - Km131+500) theo đúng tiêu chuẩn thiết kế của đường cao tốc TCVN5729-1997, bắt đầu từ ngày 9-12, sẽ cho phép lưu thông 120km/giờ.

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ảnh: THÀNH LÂN
Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ảnh: THÀNH LÂN

Cụ thể, tốc độ tối đa trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (từ Km65+000 - Km131+500) sẽ được điều chỉnh từ 100km/giờ lên 120km/giờ. Trong khi đó, tốc độ tối thiểu vẫn duy trì 60km/giờ. Riêng đoạn tuyến Km110+100 - Km114+000, tốc độ tối đa 100km/giờ.

Được biết, việc điều chỉnh tốc độ trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được thực hiện trên cơ sở Quyết định số 2121/QĐ-BGTVT ngày 12-11-2019 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Phương án tổ chức giao thông toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn Km0+000 - Km131+500 và đoạn đường nối từ Km131+500 - Km139+024 - giao với quốc lộ 1A, nhằm tạo thuận tiện cho người tham gia giao thông đi tốc độ phù hợp, bảo đảm an toàn, góp phần phát huy hiệu quả khai thác đường cao tốc.

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.