Từ ngày 1-1-2022, triển khai phần mềm khai hải quan miễn phí cho doanh nghiệp

.

Cục Hải quan thành phố cho biết, Tổng cục Hải quan thực hiện cung cấp phần mềm miễn phí khai hải quan vào ngày 29-12-2021. Phần mềm được đăng tải tại địa chỉ https://e-Declaration.customs.gov.vn:8443 và chính thức vận hành từ ngày 1-1-2022. Phần mềm khai hải quan mới được triển khai trên nền tảng webside, được cài đặt tập trung tại Tổng cục Hải quan.

Theo đó, doanh nghiệp chỉ cần có thiết bị kết nối internet là có thể truy cập để khai hải quan. Phần mềm khai hải quan này được kịp thời cập nhật để đáp ứng các yêu cầu mới về hải quan số, hải quan thông minh mà ngành hải quan đang triển khai.

Trước đây, cơ quan hải quan triển khai phần mềm miễn phí theo hệ thống Thông quan tự động VNACCS/VCIS, tuy nhiên với phần mềm mới này, doanh nghiệp cần tải về máy và cài đặt. Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) luôn duy trì hỗ trợ 24/7 để tiếp nhận, xử lý vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thông qua số điện thoại 19009299 hoặc qua thư điện tử: webmaster@customs.gov.vn.

M.QUẾ

;
;
.
.
.
.
.