12 nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, UBND thành phố đã thông qua việc xây dựng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Theo đó, UBND thành phố sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch đã xây dựng, bảo đảm phấn đấu tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP, giá so sánh 2010) tăng 6-7% so với năm 2021.

UBND thành phố xác định 12 giải pháp trọng tâm để thực hiện. Thứ nhất, tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống Covid-19, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, bám sát mục tiêu “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19” gắn với kế hoạch phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội thành phố.

Thứ hai, tiếp tục triển khai, xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển thành phố Đà Nẵng, các nghị quyết của Trung ương đối với thành phố Đà Nẵng.

Thứ ba, về công tác quy hoạch, sớm hoàn thành công tác lập Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch phân khu.

Thứ tư, triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 26-10-2021 của UBND thành phố về việc phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19; rà soát, đánh giá kết quả triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong điều kiện phòng, chống dịch đã ban hành, triển khai trong năm 2021, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và người lao động tiếp cận các chính sách về hỗ trợ vốn vay, hỗ trợ đất đai, thuế, lao động…; triển khai Kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch Đà Nẵng; chủ động xây dựng phương án cung ứng hàng hóa thiết yếu phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa thiết yếu. Đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư vào Khu Công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng; đưa Cụm công nghiệp Cẩm Lệ (giai đoạn 1) đi vào hoạt động, triển khai đầu tư cụm công nghiệp Hòa Nhơn...

Thứ năm, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường thu hút doanh nghiệp trong, ngoài nước đến đầu tư tại thành phố. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất.

Thứ sáu, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án và thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình, dự án động lực, trọng điểm, quan trọng có tác động kích thích, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Thứ bảy, đẩy mạnh quản lý công tác thu chi và điều hành có hiệu quả ngân sách Nhà nước; tăng cường các biện pháp quản lý thu; chống thất thu, có giải pháp chỉ đạo, điều hành thu ngân sách phù hợp, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước. Điều hành chi ngân sách Nhà nước theo dự toán được giao, không bố trí dự toán chi cho các chính sách chưa ban hành, chỉ ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách Nhà nước khi thật sự cần thiết và có nguồn bảo đảm.

Thứ tám, tiếp tục giải quyết và phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; tăng cường các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình “Có việc làm” giai đoạn 2021-2025; Đề án giảm nghèo giai đoạn 2022-2025 và các chính sách giảm nghèo của thành phố…

Thứ chín, tập trung công tác xây dựng chính quyền; hoàn thiện thể chế tại địa phương; nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thứ mười, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách mới ban hành của Trung ương và địa phương; có giải pháp xử lý kịp thời đối với các thông tin sai sự thật lan truyền trong dư luận, nhất là trong tình hình diễn biến phức tạp của Covid-19.

Thứ mười một, trong thời gian đến, trên cơ sở kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với bộ, ngành chủ quản để tham mưu Thủ tướng Chính phủ giải quyết các kiến nghị của thành phố; nhất là tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các thanh tra kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Thứ mười hai, từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngoài việc thực hiện các biện pháp quyết liệt để kiểm soát Covid-19, UBND thành phố sẽ tập trung thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng hàng hóa, bình ổn giá cả thị trường, thực hiện hỗ trợ Tết cho các đối tượng khó khăn, hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, người hoạt động không chuyên trách tại các khu dân cư, tổ dân phố, cán bộ chủ chốt ở thôn, tổ… nhằm chăm lo cho người dân thành phố đón Tết cổ truyền ấm no, bình an.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.