Đấu giá khu đất lớn tại tuyến đường Võ Văn Kiệt

.

UBND thành phố ban hành quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng khu đất ký hiệu A9 mặt tiền đường Võ Văn Kiệt (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) và Quyết định số 4300/QĐ-UBND về việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất này. Khu đất ký hiệu A9 Võ Văn Kiệt (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) có diện tích 1.608m2, phía bắc giáp đường Võ Văn Kiệt, phía tây giáp đường Ngô Quyền, phía đông giáp đường Phạm Quang Ảnh và phía nam giáp đất ở chỉnh trang. Khu đất đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật; không có tài sản gắn liền trên khu đất.

Hiện khu đất ký hiệu A9 Võ Văn Kiệt được UBND thành phố giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý; mục đích sử dụng đất là đất thương mại dịch vụ; Nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Thời gian sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày ký quyết định công nhận kết quả đấu giá quyền thuê đất. Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch đã được duyệt, nguồn vốn đầu tư 100% của nhà đầu tư.

Khu đất này đã được UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 2685/QĐ-UBND ngày 27-7-2020 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; đồng thời khu đất nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Sơn Trà đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 25-3-2021.

Việc đấu giá sẽ được thực hiện bằng hình thức trực tuyến trên Trang thông tin điện tử đấu giá . Dự kiến, số tiền thu từ thuê khu đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê khu đất A9 Võ Văn Kiệt hơn 264,6 tỷ đồng, nộp vào ngân sách Nhà nước. Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất là Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố (106 Hoàng Văn Thụ, phường Phước Ninh, quận Hải Châu).

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.