Đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực đất đai

.

ĐNO - Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung chỉ đạo, thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán, bản án đã có hiệu lực pháp luật; đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án để tiếp tục khơi thông nguồn lực đất đai.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường . Ảnh: HOÀNG HIỆP
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Ngày 15-1, phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành trong năm vừa qua.

Những kết quả đó góp phần cùng thành phố đạt danh hiệu “Thành phố quản lý môi trường thông minh, xanh sạch”; được Bộ TN&MT chọn là một trong 5 địa phương xếp hạng tốt về bảo vệ môi trường; đóng góp nguồn thu cho ngân sách thành phố từ đất đai, tài nguyên...

Nguồn thu từ lĩnh vực đất đai đóng góp vào nguồn thu ngân sách thành phố đến 3.667 tỷ đồng, dù không tổ chức đấu giá được khu đất nào; đóng góp 53 tỷ đồng từ tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản; huy động nguồn lực từ các tổ chức trong, ngoài nước hơn 70 tỷ đồng cho các dự án, chương trình bảo vệ môi trường.

Sự quan tâm, phối hợp và hỗ trợ của các cơ quan Trung ương, các tổ chức quốc tế... cũng đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của một ngành có đóng góp quan trọng cho quá trình xây dựng và phát triển thành phố.

Về nhiệm vụ năm 2022, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam yêu cầu Sở TN&MT tập trung tham mưu triển khai các nhiệm vụ của ngành theo Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 10-6-2021 về triển khai Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045; chương trình hành động của Thành ủy triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố…

“Sở TN&MT tập trung chỉ đạo, thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán, bản án đã có hiệu lực pháp luật; đẩy mạnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các dự án để tiếp tục khơi thông nguồn lực về đất đai của các doanh nghiệp cũng như của Nhà nước đang quản lý. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, lãnh đạo Sở TN&MT cần tiếp tục chỉ đạo các phòng, đơn vị tập trung thực hiện để cố gắng cơ bản trong năm 2022, chúng ta tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn để khơi thông nguồn lực đất đai”, Phó Chủ tịch UBDN thành phố Lê Quang Nam nhấn mạnh.

Về công tác quản lý đất đai, Sở TN&MT cần tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát huy tối đa nguồn lực đất đai trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển cơ sở hạ tầng và nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.