Khẩn trương cải tạo, nâng cấp chợ Hàn

.

Ngày 1-3, Sở Công Thương cho biết, Văn phòng UBND thành phố vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn tại buổi họp ngày 23-2-2022 nghe Sở Công Thương báo cáo về phương án cải tạo, nâng cấp chợ Hàn.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để hoàn chỉnh các thủ tục lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp chợ Hàn trong tháng 2-2022.

Trong đó, lưu ý việc triển khai sau khi dự án được phê duyệt phải tiến hành khẩn trương, có kế hoạch cụ thể để không làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của các tiểu thương trong chợ Hàn.

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp UBND quận Hải Châu và các đơn vị liên quan nghiên cứu việc đầu tư cải tạo vỉa hè, vịnh đỗ xe và có phương án tổ chức giao thông các tuyến đường xung quanh chợ Hàn từ nguồn vốn sự nghiệp giao thông, nhằm bảo đảm mỹ quan và an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân tại khu vực.

Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu tổng thể, so sánh nhiều hình thức, phương án đầu tư giai đoạn tiếp theo của chợ Hàn theo hướng kết hợp chợ truyền thống và chợ hiện đại, chợ điểm du lịch nhằm bảo đảm phục vụ tốt cho người dân và du khách.

Chủ trương cải tạo, nâng cấp chợ Hàn đã được Thường trực Thành ủy Đà Nẵng kết luận tại Thông báo số 111-TB/TU ngày 5-5-2021, tuy nhiên việc triển khai của các cơ quan, đơn vị liên quan còn chậm trễ. Vì vậy, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu Sở Công Thương, Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng có trách nhiệm khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án.

HẢI ÂU

;
;
.
.
.
.
.