Dự án khu dân cư Xuân Thiều chưa đủ điều kiện chuyển nhượng đất

.

ĐNO - Ngày 3-4, Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin, liên quan đến dự án Khu dân cư Xuân Thiều (đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu), sở đang tổng hợp các nội dung để báo cáo UBND thành phố xem xét, nhằm có văn bản báo cáo, xin ý kiến, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng xử lý đối với dự án này. Dự án chưa đủ điều kiện để được chuyển nhượng, chưa được ban hành giá đất để thu nghĩa vụ tài chính từ chủ đầu tư...

Cuối tháng 1-2013, UBND thành phố có Thông báo số 19/TB-UBND về chủ trương chuyển quyền sử dụng đất khu vực nghĩa trang Chùa B.N. (cũ) ở mặt tiền đường Nguyễn Lương Bằng thuộc phường Hoà Hiệp Nam để khai thác quỹ đất; đồng ý về nguyên tắc chuyển quyền sử dụng đất khu vực nghĩa trang này để Công ty CP Thương mại và Xây dựng Hùng Khang nghiên cứu lập quy hoạch khai thác quỹ đất.

Trong năm 2013, UBND thành phố phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500) Khu dân cư Xuân Thiều (tại nghĩa trang nói trên) với diện tích 15.687m2; thông báo thu hồi đất để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án; chỉ đạo UBND quận Liên Chiểu giải phóng mặt bằng (di dời toàn bộ mồ mả tại nghĩa trang)...

Ngày 12-5-2016, Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) có công văn hướng dẫn về trường hợp dự án Khu dân cư Xuân Thiều được áp dụng theo Điều 99 (xử lý các trường hợp đang thực hiện thủ tục thu hồi đất trước ngày 1-7-2014) của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai.

Trên cơ sở đó, ngày 16-6-2016, UBND Đà Nẵng ban hành Quyết định số 3873/QĐ-UBND giao đất cho Công ty CP Thương mại và Xây dựng Hùng Khang đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư Xuân Thiều không thông qua việc đấu giá quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, vào ngày 27-9-2021, Sở Tài nguyên và Môi trường có Báo cáo số 728/BC-STNMT cho rằng, tại thời điểm tháng 6-2016, dự án nói trên chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng nên việc UBND Đà Nẵng ban hành Quyết định số 3873/QĐ-UBND ngày 16-6-2016 giao đất cho Công ty CP Thương mại và Xây dựng Hùng Khang đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư Xuân Thiều là chưa phù hợp với quy định tại Điều 53 của Luật Đất đai (2013).

Sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo, UBND thành phố đã tổ chức họp các đơn vị có liên quan làm rõ một số nội dung về pháp lý đất đai liên quan đến dự án. UBND thành phố cũng có các văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp hồ sơ của dự án và làm việc với chủ đầu tư có cam kết cụ thể việc thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến dự án Khu dân cư Xuân Thiều; dự thảo văn bản trình UBND thành phố xem xét để xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường cho chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện.

Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn đang tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, để có văn bản báo cáo, xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng thông tin, UBND thành phố vẫn chưa ban hành quyết định giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính của dự án Khu dân cư Xuân Thiều; đồng thời khẳng định, theo quy định của pháp luật, dự án nói trên chưa đủ điều kiện để được chuyển nhượng; hiện sở cũng chưa nhận được thông tin dự án đang chuyển nhượng (quy hoạch phân lô khoảng 150 lô đất). 

Ngày 15-3-2022, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 02/CV-HK ngày 10-3-2022 của Công ty CP Thương mại và Xây dựng Hùng Khang cam kết triển khai thực hiện dự án theo đúng quy hoạch được duyệt; thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quyết định của UBND thành phố và quy định của pháp luật...

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích