GRDP thành phố 6 tháng đầu năm ước tăng 7,23% so với cùng kỳ năm 2021

.

ĐNO - Ngày 29-6, Cục Thống kê thành phố tổ chức họp báo công bố các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố 6 tháng đầu năm 2022. 

Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Trần Văn Vũ (bên phải) công bố số liệu kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm 2022. Ảnh: M.QUẾ
Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Trần Văn Vũ (bên phải) công bố số liệu kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm 2022. Ảnh: M.QUẾ

Theo đó, GRDP thành phố 6 tháng đầu năm 2022 ước tăng 7,23% so với cùng kỳ năm 2021, tăng 12,36% so với cùng kỳ năm 2020. Đặc biệt, so với 6 tháng đầu năm 2019 - thời điểm chưa có Covid-19, GRDP 6 tháng đầu năm 2022 đã tăng 7,92%. Đà Nẵng xếp thứ 28/63 tỉnh, thành phố về tốc độ tăng GRDP. 

Trong mức tăng 7,23% toàn nền kinh tế 6 tháng qua, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,02% so với cùng kỳ năm 2021, đóng góp 0,04 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 2,37%, đóng góp 0,49 điểm; khu vực dịch vụ tăng 9,82%, đóng góp 6,5 điểm và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 1,78%, đóng góp 0,2 điểm. 

Quy mô nền kinh tế thành phố trong 6 tháng theo giá hiện hành ước đạt hơn 57.792 tỷ đồng, mở rộng hơn 5.077 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021. So với cùng kỳ năm 2019, quy mô toàn nền kinh tế thành phố đã tăng gần 6.490 tỷ đồng, trong đó quy mô khu vực dịch vụ mở rộng gần 6.098 tỷ đồng. 

Về cơ cấu trong quy mô nền kinh tế 6 tháng, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 2,16%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 19,9%; khu vực dịch vụ chiếm 67,44%; thuế sản phẩm chiếm 10,5%.

Nhìn chung, cơ cấu nền kinh tế đã có sự dịch chuyển so với cùng kỳ năm 2021, lĩnh vực công nghiệp tiếp tục bị thu hẹp quy mô, tỷ trọng công nghiệp giảm từ 14,79% xuống còn 14,23%; khu vực dịch vụ tiếp tục được mở rộng từ 64,96% lên 67,61% . 

Với những kết quả trên, Đà Nẵng xếp thứ 2 về quy mô và tốc độ tăng GRDP trong khối 5 tỉnh, thành phố thuộc Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. 

Tổng thu ngân sách Nhà nước đến ngày 20-6 đạt 12.965 tỷ đồng, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu ngân sách Trung ương đạt 3.666 tỷ đồng; thu ngân sách địa phương đạt 9.299 tỷ đồng.  

Trong tổng thu ngân sách Nhà nước, hoạt động thu nội địa có những dấu hiệu tích cực, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm 2021, tương ứng đạt 10.186 tỷ đồng; thu cân đối hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2021, tương ứng đạt 2.569 tỷ đồng.  

Tổng chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn sơ bộ đến ngày 20-6 đạt 12.206 tỷ đồng, bằng 80,4% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 4.743 tỷ đồng, bằng 63,8% so với cùng kỳ năm 2021; chi thường xuyên đạt 7.461 tỷ đồng, bằng 96,5% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, có 2.257 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký đạt 13.007 tỷ đồng, tăng 7,1% về số doanh nghiệp và tăng 14,5% về vốn đăng ký. 

Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt 17.470 tỷ đồng và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, vốn khu vực Nhà nước thực hiện chiếm 21% và tăng 23,9% so với cùng kỳ; vốn ngoài Nhà nước chiếm 62,3%, tăng 19,4%; vốn khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chiếm 16,7%, tăng 1,6%. Tỷ lệ vốn đầu tư trên GRDP 6 tháng ước đạt 30,2%. 

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 1.728 triệu USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ. Trong đó, hàng hóa xuất khẩu ước đạt 1.026 triệu USD, tăng 23,2%; nhập khẩu ước đạt 702 triệu USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2021. 

Chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2022 (CPI) vẫn được kiểm soát khá tốt với mức tăng bình quân 1,91%. Đây là mức tăng bình quân 6 tháng thấp nhất kể từ năm 2018. 

Cục trưởng Cục Thống kê Trần Văn Vũ nhận định, tình hình kinh tế - xã hội thành phố khởi sắc trên nhiều lĩnh vực kể từ cuối quý 1-2022. Một số ngành đã có mức tăng trưởng cao hơn so với thời điểm trước khi Covid-19 xuất hiện. 

Để tháo gỡ khó khăn, thành phố cần tiếp tục có những giải pháp hỗ trợ, duy trì và ổn định sản xuất, kinh đoanh trong 6 tháng cuối năm. Cụ thể, tiếp tục khôi phục hoạt động du lịch trên cơ sở bảo đảm an toàn cho du khách, người lao động và cộng đồng; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm trong nước sản xuất; triển khai các chương trình khuyến mại kích cầu mua sắm cuối năm. 

Đối với lĩnh vực sản xuất, cần triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ đã ban hành có liên quan trực tiếp đến phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; tích cực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở sản xuất cá thể đổi mới công nghệ, thực hiện chuyển đổi số, phát triển sản xuất thông minh...

Về lĩnh vực đầu tư, tập trung đẩy nhanh tiến độ đền bù giải tỏa; có kế hoạch đền bù giải tỏa bàn giao mặt bằng phù hợp với tiến độ thi công của nhà thầu...

MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.