Tăng nhiều chuyến tàu khách đi Đà Nẵng và khu vực miền Trung

.

Ngày 26-6, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch hè tăng cao của hành khách, ngành đường sắt lập kế hoạch chạy thêm nhiều tàu khách trên tuyến Bắc - Nam đi đến Quảng Bình, Đà Nẵng, Nha Trang.

Cụ thể, khu đoạn Hà Nội - Đà Nẵng, chạy thêm hai mác tàu SE17, SE19 xuất phát từ Hà Nội ngày 6-7-2022 đến Đà Nẵng; đón, trả khách tại các ga: Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa, Vinh, Đà Nẵng. Tàu SE17 xuất phát lúc 20 giờ 20, đến Đà Nẵng lúc 14 giờ 25. Tàu SE19 xuất phát lúc 19 giờ 55, đến Đà Nẵng lúc 12 giờ 10. Bên cạnh đó, khu đoạn Hà Nội - Đồng Hới, chạy thêm tàu QB5 ngày 10-7-2022 từ Hà Nội đến Đồng Hới; đón, trả khách tại các ga: Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Vinh, Đồng Hới. Tàu QB5 xuất phát lúc 22 giờ 10, đến Đồng Hới lúc 7 giờ 20. Khu đoạn Sài Gòn - Nha Trang: chạy thêm các tàu SNT7, SNT8, SNT9 giữa Sài Gòn - Nha Trang. Tàu SNT8 xuất phát ga Sài Gòn ngày 20-7-2022 lúc 22 giờ 50, đến ga Nha Trang lúc 8 giờ 50. Chiều Nha Trang - Sài Gòn: tàu SNT7 xuất phát ga Nha Trang ngày 23-7-2022 lúc 13 giờ, đến ga Sài Gòn lúc 23 giờ 7. Tàu SNT9 xuất phát ga Nha Trang các ngày 2 và 5-7-2022 lúc 15 giờ, đến ga Sài Gòn lúc 1 giờ 10.

P.U

;
;
.
.
.
.
.