Thu hồi chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với 7 công ty

.

ĐNO - Ngày 28-6, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết vừa ban hành văn bản thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với 7 công ty có vi phạm Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Cụ thể, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với 7 công ty gồm: Công ty TNHH Ngô Kiều; Công ty TNHH MTV Pakse; Công ty CP Du lịch Hoàng Sa Đà Nẵng; Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ quảng cáo Chí Ngọc; Công ty TNHH MTV Mộc Nhơn Phong; Công ty TNHH MTV công nghệ và dịch vụ Thành Hải; Công ty TNHH MTV Auto Thiên Cúc.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp dựa trên căn cứ đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; căn cứ hành vi vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Điều 212 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều 75 và Điều 77 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 4-1-2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.