39 ô-tô công được chia thành nhiều nhóm đấu giá

.

Sở Tài chính vừa cho biết, 39 ô-tô phục vụ công tác chung dôi dư thu hồi theo Quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 15-4-2021 của UBND thành phố về việc thu hồi tài sản công được phân chia thành 8 nhóm đấu giá. Mỗi nhóm dao dộng từ 1 đến 12 ô-tô và giá từ 290 triệu đồng đến 1,14 tỷ đồng.

Giá trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng. Mọi chi phí liên quan đến việc vận chuyển, di dời tài sản ra khỏi nơi để tài sản, chi phí sang tên chuyển quyền sở hữu và các chi phí khác liên quan đến tài sản do khách hàng trúng đấu giá thanh toán. Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá ô-tô, liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia - chi nhánh Đà Nẵng (số 9 đường Trần Thị Lý, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) để mua hồ sơ và đặt tiền cọc. Thời gian tổ chức đấu giá lúc 14 giờ 30 ngày 15-7-2022.

MINH LÊ

;
;
.
.
.
.
.