Nhiều công trình trọng điểm có khối lượng thanh toán vốn trong tháng 7

.

Theo Báo cáo số 417/BC-CTK ngày 27-7-2022 của Cục Thống kê thành phố, một số công trình trọng điểm đã duy trì thi công và có khối lượng thanh toán vốn đầu tư trong tháng 7-2022.

Cụ thể, dự án Khu công viên phần mềm số 2 (giai đoạn 1) có tổng vốn đầu tư 986,3 tỷ đồng, đến nay ước khối lượng thi công là 595,3 tỷ đồng, tương đương 60,36% tổng mức đầu tư. Trong đó, ước thực hiện trong tháng 7-2022 đạt 21 tỷ đồng.

Dự án Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò (đoạn qua địa phận Đà Nẵng có khối lượng vốn đầu tư thực hiện được của tháng 6-2022 là 30 tỷ đồng và ước tháng 7-2022 là 10 tỷ đồng, lũy kế từ khi khởi công đến nay ước đạt 229,1 tỷ đồng (bằng 28,62% tổng mức đầu tư).

Dự án nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn tính từ khi khởi công đến nay đã thực hiện được 56,65% tổng mức đầu tư, với khối lượng đạt 104,6 tỷ đồng.

Dự án Trạm trung chuyển rác thải khu vực tuyến đường Lê Thanh Nghị sau một năm thi công đã đưa vào vận hành thử nghiệm vào cuối tháng 5-2022. Lũy kế từ khi khởi công đến nay, dự án đạt giá trị vốn đầu tư 134,3 tỷ đồng, tương đương 77,77% tổng mức đầu tư (172,8 tỷ đồng).

Dự án Xây dựng hệ thống thu gom nước thải riêng và các tuyến cống chuyển nước mưa về sông Hàn cho lưu vực từ tuyến đường Hồ Xuân Hương đến giáp tỉnh Quảng Nam có tổng mức đầu tư 1.340,7 tỷ đồng.

Hiện nay, đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ, tập trung nhân lực và thiết bị triển khai đồng bộ các hạng mục khác như tuyến đường ống áp lực và tuyến ống mạng cấp 3. Lũy kế từ đầu năm 2022 đến cuối năm nay đạt 248,9 tỷ đồng vốn đầu tư thực hiện.

NAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.