Triển khai 100% dịch vụ công đủ điều kiện cung cấp trực tuyến mức 4

.

ĐNO - Sáng 22-9, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số thành phố, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo về tình hình công tác quý 3-2022.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì cuộc họp. Ảnh: M.Q
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì cuộc họp. Ảnh: M.Q

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố  Lê Trung Chinh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông sớm hoàn thiện các báo cáo để chuyển tới các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện để triển khai. Các đơn vị, địa phương cần thực hiện tốt kết luận cuộc họp của Ban chỉ đạo chuyển đổi số quốc gia.

Sở Thông tin và Truyền thông rà soát lại tất cả những chương trình, kế hoạch, nền tảng, dự án, chỉ tiêu và đề xuất khó khăn để báo cáo UBND thành phố; đề xuất với Bộ Thông tin và Truyền thông những vướng mắc mà thành phố chưa giải quyết được, cần ý kiến của các bộ, ban, ngành.

Sắp tới sẽ có nhiều hội thảo, hội nghị về chuyển đổi số, công nghệ thông tin diễn ra tại Đà Nẵng, Sở Thông tin và Truyền thông cần phối hợp với các sở, ban, ngành để chuẩn bị tốt các sự kiện này.

Việc triển khai bồi dưỡng cho cán bộ, nhân sự về chuyển đổi số, các đơn vị, địa phương tập hợp lại để gửi Sở Thông tin và Truyền thông. Đồng thời có nghiên cứu biên chế về cán bộ công nghệ thông tin tại các đơn vị.

Về các tổ công nghệ số cộng đồng, cần có hỗ trợ, động viên để nhân rộng các mô hình này tại các tổ dân phố. Về Văn phòng chuyển đổi số, cần hoàn thiện quy chế làm việc để văn phòng hoạt động có hiệu quả. Về địa chỉ số, Công an thành phố tiếp tục phối hợp với UBND quận, huyện để cập nhật số liệu, dữ liệu dân cư

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Ban chỉ đạo chuyển đổi số thành phố Trần Phước Sơn đề nghị cần sớm triển khai, đưa vào vận hành các Trung tâm giám sát điều hành thông minh, Trung tâm tích hợp kiểm soát khả năng phục hồi đô thị xanh và thông minh.

Liên quan đến dự án giao thông thông minh, Công an thành phố và Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông sớm có báo cáo tới lãnh đạo UBND thành phố.

Về dự án quan trắc môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường cần sớm đề xuất vận hành. Hiện nền tảng quang trắc đã tích hợp dữ liệu của hơn 50 trạm quan trắc môi trường nước, không khí toàn thành phố và 3 trạm quan trắc công trình cầu (cầu Thuận Phước, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý).

Theo Sở Thông tin và Truyền thông, qua đo kiểm, thành phố Đà Nẵng là địa phương có tốc độ Internet nhanh nhất Việt Nam với 41,75 Mb/giây (thành phố Cần Thơ xếp thứ 2, thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đứng chung vị trí thứ 3).

Đến nay, thành phố đã hình thành các cơ sở dữ liệu nền như: công dân, doanh nghiệp, nhân khẩu, hộ khẩu, đất đai, cán bộ công chức,... và 560 cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Các sở, ban, ngành, quận, huyện đã triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu và quản lý Nhà nước chuyên ngành nhằm mô phỏng toàn bộ hoạt động và hình thành dữ liệu dùng chung trong từng cơ quan.

Theo báo cáo của Cục An toàn thông tin, Đà Nẵng trong hai năm 2020 và 2021 xếp hạng A, dẫn đầu về chỉ số xếp hạng an toàn thông tin.

Thành phố đã triển khai 100% dịch vụ công đủ điều kiện cung cấp trực tuyến mức 4. Ngoài các dịch vụ hành chính công, thành phố đã bắt đầu đưa thủ tục ngoài một cửa lên cung cấp trực tuyến mức 4 và chuẩn bị đưa dịch vụ sự nghiệp công lên trực tuyến mức 4 trên Cổng dịch vụ công thành phố.

Theo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông, kinh tế số năm 2021 của Đà Nẵng đã đóng góp 12,57% trong tỷ trọng GRDP thành phố. Đến nay, thành phố có 83,14% doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử; 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử; 69% doanh nghiệp nộp thuế điện tử.

Theo báo cáo của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, Đà Nẵng thuộc tốp 3 địa phương dẫn đầu về chỉ số thương mại điện tử năm 2021 (sau Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh).

Như vậy, Kế hoạch hành động chuyển đổi số năm 2022 (Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 13-4-2022) có 20 chỉ tiêu, trong đó 7 chỉ tiêu đã hoàn thành, 13 chỉ tiêu đang triển khai thực hiện.

Các chỉ tiêu đã hoàn thành là: tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4; tỷ trọng kinh tế số trong GRDP; tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử; trung tâm dữ liệu thành phố; tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác; tỷ lệ người dân có mã ID y tế duy nhất và hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhận; tỷ lệ học sinh có mã ID và hồ sơ học bạ điện tử.

MAI QUẾ

 

;
;
.
.
.
.
.