DNES hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh Bến Tre

.

Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES) vừa được chọn để trở thành đối tác tư vấn xây dựng chương trình và triển khai hoạt động ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022 cho Trung tâm Xúc tiến đầu tư và khởi nghiệp tỉnh Bến Tre.

Theo đó, DNES sẽ xây dựng chương trình ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đặc thù với hệ sinh thái khởi nghiệp Bến Tre; khảo sát và chuyển giao công nghệ ươm tạo phù hợp với tình hình khởi nghiệp tại tỉnh Bến Tre. Sau đó, triển khai chương trình ươm tạo năm 2022 nhằm tuyển chọn các dự án, startup tiềm năng để tổ chức ươm tạo; hỗ trợ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đang trong giai đoạn phát triển và thử nghiệm sản phẩm/dịch vụ để xây dựng được sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, phát triển thành các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh Bến Tre.

VIỆT ÂN

;
;
.
.
.
.
.