.

Phấn đấu tổng doanh thu chuyên ngành du lịch đạt 900 tỷ đồng

.

Tại hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2009 được tổ chức ngày 12-3, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) xác định sẽ tập trung kết nối các hoạt động VH-TT&DL, đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; tập trung xây dựng và khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; tập trung tổ chức Đại hội TDTT các cấp của thành phố lần thứ VI-2009, tiến đến tổ chức thành công Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI-2010.

Duy trì và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2009 của ngành VH-TT&DL Đà Nẵng.

Triển khai nhanh các giải pháp khắc phục sụt giảm khách du lịch trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu; tập trung xây dựng các sản phẩm và nâng cấp các điểm đến, phát triển du lịch đường sông, các hoạt động vui chơi giải trí về đêm và xúc tiến thị trường nội địa và thị trường Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc…

Phấn đấu đến cuối năm 2009 đưa tổng doanh thu chuyên ngành du lịch đạt 900 tỷ đồng, thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch đạt 2.340 tỷ đồng. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa và tăng cường các hoạt động giao lưu, liên kết phát triển văn hóa, thể thao và du lịch.

Tin và ảnh: VĂN NỞ

;
.
.
.
.
.