Địa ốc

Hệ số áp dụng đối với thửa đất có vị trí thuận lợi

16:30, 02/05/2012 (GMT+7)

(ĐNĐT) - Ngày 2-5, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Văn Hữu Chiến ký quyết định ban hành hệ số áp dụng đối với các thửa đất có vị trí thuận lợi để xác định giá đất trên địa bàn thành phố, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12-5-2012.

Theo đó, những trường hợp được UBND thành phố có văn bản giao đất (hoặc bố trí đất), cho thuê đất kể từ ngày 24-2-2012 trở về sau sẽ áp dụng theo quyết định này.

Cụ thể, vị trí đất nằm ở góc ngã ba đường phố được nhân thêm hệ số 1,3. Vị trí  đất nằm ở góc ngã tư đường phố được nhân thêm hệ số 1,5. Vị trí  đất có 3 mặt tiền đường phố trở lên được nhân thêm hệ số 1,6.

Vị trí đất có 2 mặt tiền (mặt trước và mặt sau) được nhân thêm hệ số 1,2. Vị trí đất tại góc bo cong (có 2 mặt tiền nhưng không phải ở vị trí ngã ba, ngã tư) được nhân thêm hệ số 1,2. Vị trí đất có mặt tiền đường phố và đường kiệt bên hông (với bề rộng đường ≥ 3m) được nhân thêm hệ số 1,1.

* Trước đó, ngày 27-4, UBND thành phố cũng ban hành quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố, có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 7-5-2012. Giá đất được tính bằng cách lấy giá đất quy định tại các bảng giá đất do UBND thành phố quy định và công bố hàng năm nhân với hệ số điều chỉnh giá đất quy định dưới đây.

Hệ số 1,0 được áp dụng để xác định giá đất (đối với các thửa đất có giá trị dưới 15 tỉ đồng, tính theo giá đất UBND thành phố ban hành hàng năm) làm căn cứ tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm của các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được thuê đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.

Đối với thửa đất có giá trị từ 15 tỉ đồng trở lên (tính theo giá đất UBND thành phố ban hành hàng năm) sẽ không áp dụng hệ số này để xác định giá đất. Giá đất trong trường hợp này thực hiện theo quy định tại Quyết định của UBND thành phố về việc ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước ngoài khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Hệ số 1,1 được áp dụng để xác định giá đất thu tiền SDĐ cho các trường hợp cấp giấy GCN (công nhận) quyền SDĐ ở đối với đất đang sử dụng của hộ gia đình, cá nhân có diện tích vượt hạn mức sử dụng (hạn mức giao) đất ở; chuyển mục đích sử dụng đối với đất đang sử dụng vượt hạn mức đất ở (hạn mức giao đất) mà chưa được công nhận đất ở trong cùng thửa đất ở. Diện tích vượt hạn mức được cấp GCN hoặc chuyển mục đích SDĐ không quá số lần hạn mức cho phép chuyển đổi mục đích SDĐ theo quy định của UBND thành phố.

Hệ số 1,5 được áp dụng để xác định giá đất chuyển mục đích sử dụng từ đất sản xuất nông nghiệp thuần túy sang đất ở. Giá đất làm cơ sở tính thu tiền chuyển mục đích SDĐ là giá đất ở được UBND thành phố quy định tại bảng giá đất hàng năm có cùng vị trí với đất nông nghiệp được chuyển đổi mục đích sử dụng.

Hệ số 2,5 được áp dụng để xác định giá thu tiền sử dụng đất rẻo ghép thửa cho các hộ liền kề.

Ngoài ra, trường hợp xét đến yếu tố diện tích đất, hình dạng khu đất khi áp dụng hệ số 2,5 không phù hợp với đơn giá thị trường thì Sở Tài chính báo cáo Hội đồng Thẩm định giá đất đề xuất đơn giá đất cụ thể trình UBND thành phố quyết định.

Như Quỳnh

.