.

Hơn 900 tỷ đồng đầu tư 40 trường nghề chất lượng cao

.

Đó là thông tin đưa ra tại Hội nghị sơ kết 3 năm 2011-2013 và triển khai kế hoạch năm 2014 dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề, do Tổng cục Dạy nghề tổ chức tại Đà Nẵng ngày 19-12. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề Dương Đức Lân.

Dự án này là nguồn lực quan trọng hỗ trợ thực hiện các giải pháp đột phá giai đoạn 2011-2015 của Chiến lược phát triển dạy nghề. Mục tiêu của dự án nhằm hỗ trợ phát triển hệ thống dạy nghề có năng lực đào tạo lao động kỹ năng nghề cao, từng bước tạo đột phá về chất lượng dạy nghề; đồng thời phát triển đồng bộ khoảng 130 nghề trọng điểm ở cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 40% vào năm 2015.

Theo thông tin tại hội nghị, sau 3 năm triển khai, dự án đã hỗ trợ cho 40 trường được lựa chọn đầu tư thành trường chất lượng cao, tính bình quân mỗi trường 24,6 tỷ đồng (khoảng 8,2 tỷ đồng/trường/năm). Dự án cũng hỗ trợ 206 trường khác có nghề trọng điểm, tính bình quân mỗi trường 9,8 tỷ (3,3 tỷ/trường/năm); đồng thời đào tạo, bồi dưỡng trong nước cho 16.000 giáo viên dạy các nghề trọng điểm quốc gia, ban hành 75 danh mục thiết bị dạy nghề...

Bên cạnh những mặt làm được cũng còn những hạn chế như: chưa kiểm định chương trình nghề trọng điểm quốc gia, chưa xây dựng và thực nghiệm mô hình hệ thống quản lý chất lượng trong trường cao đẳng nghề, chưa xây dựng trung tâm kiểm định chất lượng dạy nghề ở các vùng, đào tạo bồi dưỡng kiểm định viên chỉ đạt 31% kế hoạch... Năm 2014, dự án sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như: hoàn thành chuyển giao 16 bộ chương trình của năm 2013 và 10 bộ chương trình của năm 2014, tổ chức đào tạo thí điểm đối với các nghề đã được chuyển giao chương trình, xây dựng chương trình tiếng Anh chuyên ngành theo nhóm nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế...

PHƯƠNG TRÀ
 

;
.
.
.
.
.