.

Trường Đại học Bách khoa (ĐH Đà Nẵng): Hai chương trình đạt chất lượng Đông Nam Á

.

Ngày 13-2, Trường Đại học (ĐH) Bách khoa, ĐH Đà Nẵng đón nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á (AUN- QA) ở hai chương trình đào tạo tiên tiến là ngành Điện tử - Viễn thông và ngành Hệ thống nhúng. Đợt này, hai chương trình đào tạo của Trường ĐH Bách khoa đạt điểm số cao nhất trong 65 chương trình AUN - QA đã kiểm định tại Việt Nam và đứng thứ hai khu vực tính đến thời điểm hiện tại.

Hiện nay, cả nước có 90 chương trình đã được kiểm định bởi các tổ chức kiểm định chất lượng quốc tế và khu vực uy tín như ABET, CTI, AUN - QA. Bộ GD&ĐT cho biết, việc kiểm định chất lượng là bắt buộc đối với tất cả các trường ĐH trong toàn hệ thống, tiến tới phân tầng xếp hạng các cơ sở giáo dục ĐH.

PHƯƠNG TRÀ

;
.
.
.
.
.