Đề án ngoại ngữ 2020 sẽ được sửa đổi như thế nào?

.

Bộ GDĐT sẽ trình Chính phủ ban hành đề án dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2017-2025 trên cơ sở sửa đổi đề án ngoại ngữ 2020.

Trong năm học tới, Bộ GDĐT sẽ trình Chính phủ ban hành Đề án Dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2017-2025 trên cơ sở sửa đổi đề án ngoại ngữ 2020.. Ảnh: Hải Nguyễn
Trong năm học tới, Bộ GDĐT sẽ trình Chính phủ ban hành Đề án Dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2017-2025 trên cơ sở sửa đổi đề án ngoại ngữ 2020.. Ảnh: Hải Nguyễn

Lúng túng trong thực hiện chương trình

Trong báo cáo của hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 2017-2018, Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Mạnh Hùng cho biết, Bộ đã đánh giá tình hình triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2016. Theo đó, năm học 2016 - 2017, số học sinh phổ thông học theo chương trình này là 4.918.488 em, tăng đáng kể so với năm học 2015 - 2016. Tiếng Anh tăng cường tiếp tục được triển khai tại một số địa phương và các trường đại học, cao đẳng.

Tuy nhiên, việc triển khai chương trình ngoại ngữ mới ở giáo dục phổ thông còn lúng túng, số lượng học sinh được học theo Chương trình ngoại ngữ mới còn thấp so với mục tiêu của giai đoạn. Chưa có giải pháp cụ thể trong dạy và học ngoại ngữ ở các vùng miền, địa phương khác nhau, dẫn đến việc nâng cao chất lượng giáo viên đạt chuẩn tại tất cả các địa phương trở nên khó khăn. Đồng thời hoạt động bồi dưỡng cán bộ, giảng viên tại các đơn vị thụ hưởng chưa thực sự đạt hiệu quả.

Việc dạy tiếng Anh tăng cường trong các cơ sở đào tạo chưa hiệu quả, dẫn đến nhiều sinh viên trước khi ra trường và thậm chí sau khi tốt nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu về năng lực ngoại ngữ. Mục tiêu bồi dưỡng nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ đạt chuẩn của công chức, viên chức chưa được các địa phương, đơn vị quan tâm đúng mức, thiếu chế độ và chế tài cần thiết để đảm bảo nâng cao năng lực ngoại ngữ hiệu quả và bền vững trong môi trường làm việc và phát triển nghề nghiệp.

Chú trọng đào tạo giáo viên

Tiếp tục thực hiện chương trình, Bộ GDĐT sẽ trình Thủ tướng ban hành Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 (sửa đổi đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020).

Bộ GDĐT xác định 4 giải pháp chính để nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo trong năm học 2017 - 2018.

Bộ sẽ hoàn thiện các định dạng đề thi theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, ưu tiên các định dạng hỗ trợ thi trên máy tính và thi trực tuyến; từng bước hoàn thiện, phát triển ngân hàng đề thi ngoại ngữ quốc gia. Ban hành quy chế thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Các chương trình, sách giáo khoa, học liệu và hình thức đào tạo, bồi dưỡng, nhằm đáp ứng mục tiêu đào tạo và nhu cầu học tập ngoại ngữ của học sinh sẽ được đa dạng hoá; quan tâm xây dựng và phát triển môi trường thực hành ngoại ngữ thông qua phát triển các cộng đồng học tập ngoại ngữ.

Bộ GDĐT tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình ngoại ngữ hệ 10 năm; rà soát, thống nhất chương trình; chú trọng phương thức đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến; thực hiện công tác khảo thí ngoại ngữ đảm bảo minh bạch, khách quan.

Trước đó, đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 trị giá khoảng 9.400 tỷ đồng được đánh giá hoạt động kém hiệu quả, gây lãng phí.

Theo Lao động

;
.
.
.
.
.