Ra mắt Viện Công nghệ quốc tế tại Đà Nẵng

.

Ngày 25-8, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức ra mắt Viện Công nghệ quốc tế (DNIIT) có văn phòng đặt tại ĐHĐN. DNIIT được hình thành, ra mắt sau thỏa thuận ký kết giữa ĐHĐN và Đại học Nice-Sophia Antipolis, Cộng hòa Pháp trước đó.

DNIIT là đơn vị nghiên cứu và quản lý đào tạo thuộc ĐHĐN; thực hiện sứ mệnh trọng điểm về đẩy mạnh hợp tác quốc tế đa ngành trong nghiên cứu khoa học và đào tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên ĐHĐN. DNIIT sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu trở thành “Đại học định hướng nghiên cứu” của ĐHĐN. Ngoài ra, DNIIT còn thực hiện nhiệm vụ phát triển nghiên cứu khoa học đa ngành, đào tạo sau đại học, chuyển giao công nghệ, phổ biến thông tin khoa học và sáng tạo dựa trên mô hình tích hợp năng lực giữa các đại học lớn thông qua việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhất là đối với hai đối tác quốc tế là Đại học Nice-Shophia Antipolis và Đại học Pháp ngữ.

DNIIT hoạt động theo cơ chế tự chủ, về cơ cấu tổ chức với ba thành phần chính là Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, Trung tâm Quản lý đào tạo, thông tin khoa học công nghệ và Trung tâm Kỹ thuật số Pháp ngữ. Dịp này, DNIIT, ĐHĐN và Trường Đại học Bách khoa (ĐHĐN) ký kết biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác khoa học, đào tạo và chuyển giao công nghệ. Qua đó, các đơn vị hợp tác mở chiến dịch “Smart Campus” nhằm triển khai hoạt động nghiên cứu và sáng tạo để phát triển các dịch vụ tự động dựa trên công nghệ mới về đối tượng kết nối và trí tuệ nhân tạo.

PHƯƠNG TRÀ

;
.
.
.
.
.