Xét tuyển bổ sung 860 chỉ tiêu theo kết quả thi THPT quốc gia

.

Ngày 21-8, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung theo kết quả thi THPT quốc gia, đợt xét tuyển từ 21 đến 25-8. Cụ thể: Trường Đại học Sư phạm: 517 chỉ tiêu, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: 343 chỉ tiêu. Nguyên tắc xét tuyển: Thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào mỗi trường có thông báo tuyển sinh, xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp (nguyện vọng 1 có thứ tự ưu tiên cao nhất). Đối với mỗi ngành xét tuyển, các thí sinh được xét bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên nguyện vọng đăng ký của thí sinh. Đối với mỗi thí sinh, nếu đăng ký xét tuyển vào nhiều ngành trong cùng một trường thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng: thí sinh chỉ có thể trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong các nguyện vọng đăng ký. Thí sinh đăng ký xét tuyển vào nhiều trường có thể trúng tuyển vào nhiều trường đồng thời nếu đủ điều kiện trúng tuyển. Sau khi ĐHĐN công bố kết quả xét tuyển, thí sinh trúng tuyển phải nộp bản gốc chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia trong thời gian quy định về một trong các trường trúng tuyển để xác nhận nhập học.

ĐHĐN cũng thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo học bạ vào Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum (340 chỉ tiêu), Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh (15 chỉ tiêu), đợt từ ngày 21 đến 25-8.

PHƯƠNG TRÀ

;
.
.
.
.
.