Đề nghị bỏ chủ trương không tuyển sinh trái tuyến

.

HĐND thành phố vừa có tờ trình về việc đề nghị bãi bỏ một phần nội dung Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND ngày 13-12-2013 của HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 (gọi tắt là Nghị quyết số 53). Theo tờ trình, tại điểm 3.5, khoản 3 phần III, Điều 1 của Nghị quyết số 53 có quy định:

“Để bảo đảm sỉ số học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); bảo đảm học sinh tiểu học của thành phố được học 2 buổi/ngày tại trường; đồng thời căn cứ điều kiện cơ sở vật chất hiện có của các trường, trước mắt từ năm học 2014-2015 các trường tiểu học:

Phù Đổng, Phan Thanh, Hoàng Văn Thụ (quận Hải Châu), Trần Cao Vân (quận Thanh Khê) và Trường THCS Trưng Vương (quận Hải Châu) không được tuyển sinh đầu cấp và tiếp nhận chuyển trường trong năm học đối với học sinh trái tuyến và học sinh có hộ khẩu nhưng không thường trú tại địa bàn tuyển sinh của trường.

Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm tuyển sinh theo đúng quy định, trường hợp sai phạm sẽ chịu hình thức kỷ luật nghiêm khắc”.

Theo Thường trực HĐND thành phố, việc thực hiện Nghị quyết số 53 về không tuyển sinh trái tuyến tại 5 trường nêu trên trong thời gian qua đạt được những kết quả nhất định, góp phần giảm quá tải học sinh, bảo đảm mục tiêu dạy học 2 buổi/ngày đối với bậc tiểu học.

Tuy nhiên, hiện nay một số trường được đầu tư xây dựng cơ sở mới (Trường tiểu học Trần Cao Vân), số lượng học sinh thuộc địa bàn tuyển sinh của 5 trường này giảm, dẫn đến tình trạng một số trường thừa phòng học, trong khi các trường khác trên cùng địa bàn quận lại quá tải học sinh.

Trước thực trạng đó, UBND quận Hải Châu và quận Thanh Khê kiến nghị Thường trực HĐND thành phố xem xét bãi bỏ chủ trương không tuyển sinh trái tuyến theo Nghị quyết số 53 để các quận điều tiết tuyển sinh hằng năm ở các trường trên địa bàn phù hợp với quy mô, điều kiện cơ sở vật chất của trường.

Do đó, Thường trực HĐND thành phố đề nghị HĐND thành phố xem xét, bãi bỏ nội dung nêu trên của Nghị quyết số 53; đồng thời giao UBND thành phố chỉ đạo các quận, huyện thực hiện việc điều tiết tuyển sinh trên địa bàn bảo đảm mục tiêu 100% học sinh được học 2 buổi/ngày đối với bậc tiểu học và sỉ số học sinh/lớp theo đúng quy định...

Bà Trần Thị Thúy Hà, Trưởng phòng GD&ĐT quận Hải Châu cho biết, sau 4 năm thực hiện Nghị quyết số 53 của HĐND thành phố, do số lớp giảm xuống nên một số trường đã bị xuống hạng, như Trường tiểu học Phan Thanh, Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ từ hạng 1 xuống hạng 2 vì số lớp chỉ còn dưới 28 lớp, Ban Giám hiệu cũng chỉ có 1 hiệu phó thay vì 2 hiệu phó như trước đây.

Tuy nhiên, để tránh tình trạng vỡ chỉ tiêu tuyển sinh của các trường được xem là tốp đầu, quận Hải Châu vẫn thực hiện đúng nguyên tắc tuyển sinh của Nghị quyết số 53, tức là căn cứ trên hộ khẩu và sinh sống thực tế tại địa phương.

NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.
.