Kỳ thi THPT quốc gia 2018: Đà Nẵng có 7 bài thi đạt điểm tuyệt đối

.

* 90% thí sinh có điểm trung bình môn Lịch sử dưới 5 điểm

ĐNO - Đà Nẵng có 7 điểm 10 ở môn Ngoại ngữ, Hóa học và Giáo dục công dân, không có thí sinh đạt điểm 10 môn Toán.

Ngày 10-7, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, Đà Nẵng đã kết thúc công tác chấm thi theo đúng tiến độ, trong đó có 7 bài thi đạt điểm tuyệt đối.

Môn Hóa học có 4 điểm 10, Ngoại ngữ (tiếng Anh, 2 điểm 10) và Giáo dục công dân (1 điểm 10). Các môn thi đều có thí sinh đạt từ 9,5 điểm trở lên, riêng môn Sinh học điểm đạt cao nhất là 9 điểm. Dự kiến 7 giờ ngày 11-7, Sở GD&ĐT Đà Nẵng sẽ công bố điểm thi cụ thể.

Theo thống kê của Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đà Nẵng: Môn Toán có 6.270 thí sinh có mốc điểm từ 5 điểm trở lên, chiếm 56,44%; trong đó, ở mốc điểm 7 có 291 thí sinh, mốc 8 điểm có 55 thí sinh, mốc 9,6 điểm có 1 thí sinh.

Môn Ngữ văn: 5.577 thí sinh có mốc điểm từ 5 điểm trở lên, chiếm 55,12%; trong đó, ở mốc 7 điểm có 332 thí sinh, mốc 8 điểm có 122 thí sinh, mốc 9.5 điểm có 1 thí sinh. 1.027 thí sinh đạt từ điểm 7 trở lên, chiếm 9,57%; 1 thí sinh đạt điểm 9,5.

Môn Vật lý: 2.808 thí sinh có mốc điểm từ 5 điểm trở lên (chiếm 50,08%); trong đó, ở mốc điểm 7 có 200 thí sinh, mốc 8 điểm có 57 thí sinh, có 2 thí sinh đạt điểm 9,5 điểm; 725 thí sinh có mốc điểm từ 7 điểm trở lên, trong đó có 2 thí sinh đạt điểm 9,5.

Môn Hóa học: 2.646 thí sinh từ 5 điểm trở lên, chiếm 48,19%, trong đó, ở mốc điểm 7 có 165 thí sinh, mốc 8 điểm có 42 thí sinh, có 4 thí sinh đạt điểm 10; 635 thí sinh có mốc điểm từ 7 điểm trở lên, có 4 thí sinh đạt điểm 10.

Môn Sinh học: 1.428 thí sinh có mốc điểm từ 5 điểm trở lên, chiếm 27,01%; trong đó, ở mốc 7 điểm có 63 thí sinh, mốc 8 điểm có 24 thí sinh, có 4 thí sinh có điểm bài thi đạt 9 điểm; 259 thí sinh có điểm bài thi từ 7 điểm trở lên; 4 thí sinh đạt điểm 9.

Môn Ngoại ngữ: 3.089 thí sinh có mốc điểm từ 5 điểm trở lên, chiếm 30,57%, trong đó, ở mốc điểm 7 điểm có 139 thí sinh, mốc 8 điểm có 83 thí sinh, có 2 thí sinh đạt điểm 10. 934 thí sinh có mốc điểm đạt từ điểm 7 trở lên, trong đó có 2 thí sinh đạt điểm 10.

Môn Lịch sử: 5.662 thí sinh có điểm trung bình dưới 5 điểm (chiếm tỉ lệ gần 90%, trong đó số điểm từ 2,5 đến 4 điểm chiếm tỉ lệ lớn), 631 thí sinh có mốc điểm từ 5 điểm trở lên, chiếm 10,03%; 68 thí sinh có mốc điểm từ 7 điểm trở lên (trong đó ở mốc điểm 7 điểm có 16 thí sinh, mốc 8 điểm có 6 thí sinh, có 1 thí sinh đạt 9,5 điểm).

Môn Địa lý: 3.678 thí sinh có mốc điểm từ 5 điểm trở lên, chiếm 60, 64%; 467 thí sinh có mốc điểm đạt từ 7 điểm trở lên (trong đó ở mốc điểm 7 điểm có 135 thí sinh, mốc 8 điểm có 41 thí sinh, 9,5 điểm chỉ có 1 thí sinh).

Môn Giáo dục công dân: 5.316 thí sinh có mốc điểm từ 5 điểm trở lên, chiếm 95,22%; 3.041 thí sinh có mốc điểm đạt từ 7 điểm trở lên (trong đó, ở mốc điểm 7 điểm có 519 thí sinh, mốc 8 điểm có 334 thí sinh, có 1 thí sinh đạt điểm 10).

NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.
.