Lần đầu tiên giáo viên được chọn nhiệm sở sau khi trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức

.

Ngày 26-7, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng Nguyễn Minh Hùng cho biết, tại kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2018 này, lần đầu tiên tổ chức cho giáo viên trúng tuyển được tự chọn nhiệm sở.

Giáo viên trúng tuyển có điểm cao nhất sẽ được chọn trước cho đến người cuối cùng theo nhu cầu giáo viên từng môn, từng trường. Đối với những thí sinh có tổng điểm bằng nhau thì căn cứ lần lượt vào các tiêu chí:

Điểm bài thi chuyên môn - nghiệp vụ, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh, con liệt sĩ, con thương binh và người hưởng chính sách như con thương binh, đội viên thanh niên xung phong, người dân tộc ít người, người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, người dự tuyển là nữ.

Việc giáo viên được chọn nhiệm sở sẽ đảm bảo yêu cầu khách quan, công khai, tạo thêm động lực cho người dự tuyển, xóa đi suy nghĩ tiêu cực trong công tác bố trí nhiệm sở.

Trong kỳ thi tuyển giáo viên THPT năm 2018, Đà Nẵng có 519 ứng viên đăng ký dự thi và sẽ có 84 giáo viên được tuyển dụng dạy các môn học cho các trường THPT và các trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố.

PHƯƠNG TRÀ

;
.
.
.
.
.
.