Trao đổi kinh nghiệm giáo dục STEM và khởi nghiệp trong nhà trường

.

Ngày 17-7, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh (VNUK) phối hợp với Hội đồng Anh (Đại học Aston) tổ chức hội thảo chuyên đề “Phát triển giáo dục STEM và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho học sinh THPT” tại Đà Nẵng.

Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận về quan điểm đổi mới chương trình đào tạo ở Việt Nam liên quan đến giáo dục STEM; tầm quan trọng của đào tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong trường phổ thông; kinh nghiệm và phương pháp triển khai trong quá trình giảng dạy STEM trên thế giới và ở Việt Nam...

STEM là khái niệm về quá trình đào tạo theo cách tiếp cận liên môn những kiến thức, kỹ năng liên quan đến lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, giúp người học có thể vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống. Việc tập trung phát triển giáo dục STEM là chương trình trọng điểm của Chính phủ trong tiến trình đổi mới giáo dục ở nước ta.

KIM NGÂN

;
.
.
.
.
.
.