Đại học Đà Nẵng tăng cường hợp tác giáo dục với các nước ASEAN

.

Từ ngày 1 đến 4-10, PGS.TS. Võ Trung Hùng, Trưởng ban Khoa học Công nghệ và Môi trường (KHCN&MT) Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tham dự phiên họp lần thứ 62 Hội đồng Quản trị Trung tâm Đổi mới giáo dục và công nghệ Đông Nam Á (SEAMEO INNOTECH) với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2019. Phiên họp lần thứ 62 của Hội đồng Quản trị SEAMEO INNOTECH được tổ chức tại Dili, thủ đô Đông Timor.

Trong bài phát biểu khai mạc, PGS.TS Võ Trung Hùng đã nhấn mạnh, với vai trò, vị thế một Trung tâm Sáng tạo và đổi mới giáo dục của ASEAN, SEAMEO INNOTECH sẽ nhanh chóng đề xuất các giải pháp, phát triển và ứng dụng các hệ thống dựa trên các công nghệ mới để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và tạo ra một thế hệ công dân “thông minh” trong khu vực ASEAN.

Tại các phiên họp, các thành viên Hội đồng đã nghe Giám đốc SEAMEO INNOTECH báo cáo kết quả hoạt động 2 năm 2017-2018; tình hình triển khai các chương trình/dự án; việc phát triển/cải tạo cơ sở hạ tầng và trang thiết bị trong lĩnh vực phát triển giáo dục; triển khai tổ chức các hội nghị/hội thảo/khóa đào tạo ngắn hạn, báo cáo tài khóa thường niên và một số nội dung chuyên đề khác. Giám đốc SEAMEO cũng đã trình bày dự thảo Chiến lược và kế hoạch giai đoạn 5 năm (2020-2025), kế hoạch hoạt động và cải tạo cơ sở hạ tầng.

SEAMEO INNOTECH là một trong ba trung tâm khu vực của Tổ chức các Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) các nước Đông Nam Á, được thành lập tháng 1-1970. Trụ sở của SEAMEO INNOTECH lần lượt được chuyển tới Singapore, Việt Nam, Thái Lan và từ tháng 7-1981 chính thức được Chính phủ Philippines bảo trợ và đặt tại Đại học Philippines Diliman, thành phố Quezon, Philippines. Hội đồng quản trị SEAMEO INNOTECH hiện có 13 thành viên chính thức, bao gồm đại diện của 10 quốc gia thành viên của ASEAN và 1 đại diện là Quan sát viên đến từ Timor Leste.

Ngoài việc tham dự các phiên họp, PGS.TS. Võ Trung Hùng đã đến thăm và trao đổi với các đại học ở Đông Timor về khả năng hợp tác trong tương lai; tham dự hội thảo quốc tế tổ chức bởi Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Đông Timor và đọc tham luận về tận dụng thời cơ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0.  

Dịp này, PGS.TS. Võ Trung Hùng thừa ủy quyền của Giám đốc ĐHĐN đã ký thỏa thuận hợp tác với 2 trường đại học của ĐôngTimor là Đại học Quốc gia Đông Timor và Đại học Dili trước sự chứng kiến của Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Đông Timor.

    ĐHĐN

;
.
.
.
.
.
.