Học sinh lớp 9 có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được miễn thi môn ngoại ngữ

.

Để đẩy mạnh chất lượng dạy và học ngoại ngữ tại các trường phổ thông trên địa bàn thành phố và chuẩn bị cho công tác tuyển sinh đầu năm học 2019-2020, Sở GD&ĐT đã ban hành dự thảo một số khung điểm quy định về các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để học sinh được miễn thi và công nhận điểm 10 đối với bài thi ngoại ngữ hệ số 1, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020.

Chứng chỉ còn giá trị đến ngày thi 2-6-2019, thời hạn sử dụng 24 tháng từ ngày cấp. Các nội dung này sẽ được cụ thể hóa trong “Quy định tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 - Năm học 2019-2020” của Sở GD&ĐT.

NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.
.