Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Giáo dục đại học

.

Sáng 5-10, Đoàn đại biểu Quốc hội (QH) thành phố gồm Phó trưởng đoàn đại biểu QH Đà Nẵng Nguyễn Bá Sơn và Giám đốc Sở Tư pháp Võ Thị Như Hoa, tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, dự kiến trình QH xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV.

Dự thảo lần này chủ yếu tập trung vào chính sách mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả của tự chủ đại học; đổi mới về quản trị đại học, quản lý Nhà nước phù hợp với đẩy mạnh quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học; tạo hành lang pháp lý thuận lợi để phát triển các trường đại học tư thục.

Cụ thể, tập trung làm rõ khái niệm, tên gọi các cơ sở giáo dục đại học, phân biệt rõ loại hình cơ sở giáo dục theo sở hữu và chức năng, trên cơ sở đó quy định chính sách phù hợp với từng loại trường; chỉnh lý, chỉnh sửa, cụ thể hóa các khái niệm, nội dung về tự chủ đại học; sửa đổi, bổ sung một số điều về cơ cấu tổ chức, quản trị của cơ sở giáo dục, về đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; về tài chính, tài sản, về phát triển hệ thống đại học tư thục, về giảng viên và người học…

Qua thảo luận, các đại biểu tán thành với nội dung dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Theo các đại biểu, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học là cần thiết, phù hợp với xu hướng chung của thế giới, tạo cơ sở pháp lý cho việc đổi mới, phát triển giáo dục.

Tuy nhiên, các đại biểu đề xuất QH cần quan tâm, nghiên cứu xác định, cân nhắc về các điều, khoản liên quan thành lập hội đồng trường đại học công lập và tư thục, hội đồng đại học; xem xét khái niệm đại học vùng theo hướng dựa trên các vùng kinh tế trọng điểm, phù hợp với nhiệm vụ chiến lược quốc gia, phù hợp tính tương thích với vùng kinh tế để tránh thành lập tràn lan…

Đoàn đại biểu QH thành phố Đà Nẵng tiếp thu các ý kiến của đại biểu và báo cáo đến Ủy ban Thường vụ QH nhằm hoàn thiện nội dung dự thảo.

NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.
.