Đề xuất tăng gấp đôi mức tiền thưởng cho học sinh đoạt giải các kỳ thi

.

Tại cuộc họp chiều 5-11, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng, các thành viên UBND thành phố thống nhất đề xuất tăng gấp đôi mức tiền thưởng cho học sinh (HS) của thành phố đoạt giải các kỳ thi quốc gia, khu vực và quốc tế, sẽ trình HĐND thành phố khóa IX xem xét tại kỳ họp thứ 9 vào cuối năm nay.

UBND thành phố đã thảo luận, thống nhất với tờ trình và dự thảo Nghị quyết về một số chính sách thu hút, khuyến khích của thành phố đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và HS tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, UBND thành phố đề xuất tăng gấp đôi mức tiền thưởng đối với HS đoạt giải, giáo viên tham gia bồi dưỡng HS đoạt giải các kỳ thi quốc gia, khu vực và quốc tế so với mức cũ. Mức tiền thưởng cũ đối với HS đoạt giải tại các kỳ thi quốc gia là 15 triệu đồng, 10 triệu đồng, 5 triệu đồng và 1 triệu đồng; HS đoạt giải tại các kỳ thi khu vực châu Á-Thái Bình Dương và quốc tế, mức tiền thưởng cũ là 50 triệu đồng, 25 triệu đồng, 20 triệu đồng, 5 triệu đồng tương ứng với giải nhất, nhì, ba và khuyến khích.

Mức thưởng này cao hơn mức thưởng mới do Sở Giáo dục-Đào tạo đề xuất ban đầu. Nội dung tờ trình cũng đề xuất hủy bỏ hỗ trợ sinh hoạt phí (520.000 đồng/tháng/HS nội trú và 260.000 đồng/tháng/HS không nội trú), trang phục áo quần (300.000 đồng/HS/năm), học phẩm (200.000 đồng/HS/năm) cho HS Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn như trước đây để chuyển sang chế độ hỗ trợ học bổng khuyến khích.

Theo đó, chỉ có tối đa 30% học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện qua từng học kỳ của năm học (xếp loại vị thứ tính từ cao xuống thấp) sẽ được hỗ trợ học bổng khuyến khích học tập trong 9 tháng/năm học.

Mức chi học bổng khuyến khích học tập cấp cho một học sinh một tháng tối thiểu bằng 3 lần mức trần học phí của trường THPT trên địa bàn thành phố (mức cũ: 100.000 đồng/HS/tháng).

Phát biểu thông qua nội dung trình tại kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa IX, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung, hoàn thiện báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, có sự phân tích kỹ lưỡng cả về mặt được và chưa được để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 được tốt hơn; bổ sung các giải pháp phù hợp nhằm tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của  cả nhiệm kỳ.

Đại diện các sở, ban, ngành và địa phương cũng tập trung làm rõ tình hình chuẩn bị, tính khả thi của các tờ trình và dự thảo nghị quyết sẽ trình để thông qua tại kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa IX, gồm: sửa đổi một số điều tại Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 11-8-2016 của HĐND thành phố ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn thành phố; tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2018, phương án xây dựng dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2019...

NAM BÌNH

;
.
.
.
.
.
.