Khen thưởng 7 giảng viên Trường Đại học Kinh tế có công bố quốc tế xuất sắc năm 2018

.

Đại học Đà Nẵng vừa cho biết, năm 2018, có 7 tác giả đến từ Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) với 9 bài báo thuộc danh mục các tạp chí ISI đã được nhận khen thưởng của UBND thành phố Đà Nẵng. 

Được biết, trong giai đoạn 2016-2018, số lượng bài báo được đăng trên các tạp chí thuộc danh mục ISI, Scopus của Trường Đại học Kinh tế đã có nhiều bước đột phá và tăng mạnh từ 7 bài ISI, Scopus năm 2016, lên 13 bài năm 2017 và 16 bài năm 2018. Có được kết quả đó là nhờ vào chính sách hỗ trợ các công bố quốc tế của Trường Đại học Kinh tế.

Theo đó, mỗi bài báo được đăng tải trên các tạp chí thuộc danh mục ISI và Scopus được nhà trường hỗ trợ lần lượt lên đến 40 và 30 triệu đồng, hỗ trợ 100% phí tham dự các hội thảo quốc tế do nhà trường tổ chức đối với các giảng viên, hỗ trợ 100 triệu đồng cho các nhóm giảng dạy và nghiên cứu có công bố quốc tế....

PV

;
.
.
.
.
.
.