Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục của 10 trường học

.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa ký văn bản thống nhất đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất 10 trường học trực thuộc Sở GD&ĐT quản lý gồm:  Trường THPT Ngũ Hành Sơn; Trường THPT Nguyễn Trãi; Trường THPT Tôn Thất Tùng; Trường THPT Trần Phú; Trường THPT Nguyễn Hiền; Trường THPT Cẩm Lệ; Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) số 1; Trung tâm GDTX số 3; Trường Chuyên biệt Tương Lai (cơ sở 1 và 2); Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng, với tổng kinh phí trên 9,7 tỷ đồng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách thành phố năm 2019.

Các trường được đầu tư cải tạo, sửa chữa một số hạng mục như: sơn lại các khối lớp học hiện trạng, cải tạo khối nhà hiệu bộ và khu vệ sinh, chống thấm, xây mới tường rào, sửa chữa và xây mới nhà để xe giáo viên, học sinh...

UBND thành phố giao Sở GD&ĐT phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng các công trình làm cơ sở phân bổ dự toán triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18-9-2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.