Ký kết tăng cường hợp tác nghiên cứu y sinh

Đại học Đà Nẵng vừa cho biết, Khoa Y Dược và Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh (VN-UK) là 2 đơn vị thành viên của Đại học Đà Nẵng đại diện của Việt Nam tham gia ký kết thỏa thuận ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa các đại diện thành viên của Liên minh Hội Y sinh học châu Á, tạo khuôn khổ chung cho sự tăng cường hợp tác giữa các thành viên trong Liên minh (18 thành viên).

MOU có hiệu lực trong giai đoạn 2018-2024 (6 năm kể từ ngày ký). Theo đó, các thành viên luân phiên đảm nhận tổ chức Hội nghị Y sinh học châu Á (2 năm/lần) nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác trao đổi học thuật, chia sẻ thông tin, tài liệu liên quan đến lĩnh vực các bên quan tâm; đồng thời, hỗ trợ hợp tác và tăng cường trao đổi, các chuyến thăm (bao gồm cả thực tập, nghiên cứu và giảng dạy) giữa các trường, khoa, viện là thành viên của liên minh.

HÀ THU

;
;
.
.
.
.
.