Triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới

.

Phát biểu kết luận tại hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức chiều 9-1, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho rằng, định hướng tiếp cận của chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới là phát triển năng lực thay vì nội dung, cách tiếp cận rất công phu bài bản, mang tính quốc tế, đi vào từng môn học. Chương trình sẽ kế thừa những gì chương trình cũ còn tốt và sẽ chỉnh sửa, bổ sung những bất cập, bổ sung để phù hợp với xu thế quốc tế.

Chương trình GDPT mới dù hay nhưng nếu người triển khai chương trình không được đào tạo, tập huấn bài bản thì cũng không thể phát huy hiệu quả. Vì thế, thành bại của chương trình GDPT mới phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ nhà giáo - những người sẽ thực hiện chương trình. Theo đó, có hai nhiệm vụ sẽ được ngành đặt ra trong thời gian tới: Thứ nhất là công tác hướng dẫn, đào tạo bồi dưỡng để giải quyết yêu cầu của đội ngũ nhà giáo; thứ hai là chuẩn bị về cơ sở vật chất để thực hiện chương trình.

Báo cáo của Bộ GD&ĐT cho biết, chương trình GDPT mới bao gồm chương trình tổng thể và 27 chương trình môn học, hoạt động giáo dục. Chương trình GDPT mới sẽ có nhiều điểm khác so với chương trình giáo dục hiện hành. Trong đó, đáng chú ý, về mục tiêu giáo dục, chương trình GDPT mới sẽ chuyển từ nền giáo dục nặng về kiến thức sang nền giáo dục hướng đến phát triển con người toàn diện, biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Về nội dung giáo dục, bên cạnh một số kiến thức được cập nhật để phù hợp với những thành tựu mới của khoa học - công nghệ và định hướng mới của chương trình, kiến thức nền tảng của các môn học trong chương trình GDPT mới chủ yếu là những kiến thức cốt lõi, tương đối ổn định trong các lĩnh vực tri thức của nhân loại, được kế thừa từ chương trình GDPT hiện hành, nhưng được tổ chức lại để giúp học sinh phát triển phẩm chất và năng lực một cách hiệu quả hơn… Ngoài ra còn có một số điểm khác biệt liên quan đến số tiết học ở mỗi cấp và các chuyên đề học tập theo lựa chọn.

Sau khi công bố chương trình các môn học mới, trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT tiếp tục chủ trì tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa; tổ chức thẩm định, phê duyệt, cho phép sử dụng sách giáo khoa để kịp thời triển khai chương trình mới bắt đầu đối với lớp 1 năm học 2020 -2021…

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.