Thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới

.

Ngày 22-3, tại Đà Nẵng, Câu lạc bộ Giám đốc Sở GD-ĐT 32 tỉnh, thành phía nam tổ chức hội thảo “Giải pháp quản lý thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới”.

Hội thảo thu hút 59 bài tham luận, tập trung vào 4 nội dung chính: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý việc triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới; nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, đổi mới hoạt động giảng dạy, giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới…

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội, sự nghiệp giáo dục của Đà Nẵng có những chuyển biến mạnh mẽ, mạng lưới trường, lớp trên địa bàn thành phố được quan tâm, đầu tư; chất lượng giáo dục được nâng lên; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý các cấp được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng sư phạm và quản lý; công tác phổ cập giáo dục được duy trì và giữ vững; có nhiều học sinh tham gia và đoạt giải cấp quốc gia, quốc tế.

Do đó, hội thảo lần này được tổ chức vào thời điểm mà Đà Nẵng đang triển khai Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là cơ hội tốt để ngành GD-ĐT thành phố học tập, trao đổi kinh nghiệm và triển khai hiệu quả các mục tiêu đề ra...

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.