Đại học Đà Nẵng: Xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra

.

Trong hai ngày 11 và 12-5, tại Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức khóa tập huấn “Thực hành xây dựng chương trình đào tạo (CTĐT) theo chuẩn đầu ra, phục vụ công tác kiểm định chất lượng”, thu hút 112 cán bộ, giảng viên đến từ 33 trường đại học, học viện, cao đẳng trên cả nước tham gia.

Nội dung chính của khóa tập huấn bao gồm: hướng dẫn các quy trình xây dựng CTĐT; hướng dẫn cách viết chuẩn đầu ra của CTĐT và chuẩn đầu ra của học phần. Đồng thời, học viên trực tiếp được hướng dẫn thực hành các phần việc, kỹ năng, như: lấy ý kiến các bên liên quan, trên cơ sở đó viết các chuẩn đầu ra của CTĐT; các chuẩn đầu ra học phần và ma trận liên kết giữa các chuẩn đầu ra học phần với các chuẩn đầu ra của CTĐT; viết bản đặc tả CTĐT, cấu trúc chương trình dạy học (theo nhóm) và thực hành viết đề cương chi tiết học phần; xây dựng các bài kiểm tra đánh giá nhằm đáp ứng các chuẩn đầu ra học phần, tham khảo các rubric; đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra học phần của người học…

Khóa tập huấn nhằm giúp các đơn vị có sự chuẩn bị tốt cho công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng CTĐT theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT và tiêu chuẩn AUN-QA. Tính đến nay, xét về số lượng CTĐT được kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, ĐHĐN đứng thứ ba tại Việt Nam, 100% các trường ĐH thành viên của ĐHĐN có ít nhất 1 CTĐT tham gia kiểm định quốc tế (ngoại trừ Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN mới thành lập). Tổng số CTĐT đã được kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế của ĐHĐN tính đến nay là 16 CTĐT.

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.