Xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra

.

ĐNO - Trong hai ngày 11 và 12-5, tại Đà Nẵng, Trường Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức khóa tập huấn “Thực hành xây dựng chương trình đào tạo (CTĐT) theo chuẩn đầu ra, phục vụ công tác kiểm định chất lượng”, thu hút 112 cán bộ, giảng viên đến từ 33 trường đại học, học viện, trường cao đẳng trên cả nước tham gia.

112 cán bộ, giảng viên đến từ 33 trường đại học, học viện, trường cao đẳng trên cả nước tham gia khóa tập huấn.
112 cán bộ, giảng viên đến từ 33 trường đại học, học viện, trường cao đẳng trên cả nước tham gia khóa tập huấn.

Nội dung chính của khóa tập huấn bao gồm: hướng dẫn các quy trình xây dựng CTĐT; hướng dẫn cách viết chuẩn đầu ra của CTĐT và chuẩn đầu ra của học phần. Đồng thời, học viên trực tiếp được hướng dẫn thực hành các phần việc, kỹ năng, như: lấy ý kiến các bên liên quan, trên cơ sở đó viết các chuẩn đầu ra của CTĐT; các chuẩn đầu ra học phần và ma trận liên kết giữa các chuẩn đầu ra học phần với các chuẩn đầu ra của CTĐT; viết bản đặc tả CTĐT, cấu trúc chương trình dạy học (theo nhóm) và thực hành viết đề cương chi tiết học phần; xây dựng các bài kiểm tra đánh giá nhằm đáp ứng các chuẩn đầu ra học phần, tham khảo các rubric; đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra học phần của người học…

Các chuyên gia giàu kinh nghiệm của Trường ĐH Đà Nẵng sẽ đồng hành hướng dẫn, phân tích đánh giá các chuẩn đầu ra của CTĐT do học viên xây dựng; đánh giá đề cương chi tiết học phần do học viên biên soạn; chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn từ kết quả kiểm định chất lượng CTĐT của ĐH Đà Nẵng.

Khóa tập huấn nhằm giúp các đơn vị có sự chuẩn bị tốt cho công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng CTĐT theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT và tiêu chuẩn AUN-QA.

PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng, Phó Giám đốc Trường ĐHĐN nhấn mạnh: “Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và xu thế hội nhập, toàn cầu hóa, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực có ý nghĩa quyết định đến năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. Trong nhiều năm qua, ĐH Đà Nẵng đặc biệt quan tâm và đẩy mạnh công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục CSGD và các CTĐT, coi đây là “yếu tố sống còn” để nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm với người học, các bên liên quan và cộng đồng xã hội.

Tính đến nay, xét về số lượng CTĐT được kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, ĐH Đà Nẵng đứng thứ ba tại Việt Nam, 100% các trường ĐH thành viên của ĐHĐN có ít nhất 1 CTĐT tham gia kiểm định quốc tế (ngoại trừ trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng mới thành lập).

Tổng số CTĐT đã được kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế của ĐHĐN tính đến nay là 16 CTĐT”.

Tin và ảnh: NGỌC HÀ

 

 

;
;
.
.
.
.
.