Đà Nẵng: 7 bài thi tốt nghiệp THPT thay đổi điểm sau khi chấm phúc khảo

.

ĐNO - Sở GD-ĐT thành phố cho biết, sau khi có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, tại thành phố Đà Nẵng có 252 thí sinh có yêu cầu phúc khảo, với 595 bài thi.

Cụ thể, Ngữ văn: 157 bài; Toán: 116 bài; Tiếng Anh: 91 bài; Vật lý: 32 bài; Hóa học: 33 bài: Sinh học: 22 bài; Lịch sử: 71 bài; Địa lý: 39 bài; Giáo dục công dân: 34 bài.

Kết quả có 3 thí sinh, với 7 bài thi có sự thay đổi điểm sau khi chấm phúc khảo. Theo đó, thí sinh N.A.H. yêu cầu phúc khảo 3 bài: Địa lý (trước phúc khảo: 3 điểm; sau phúc khảo: 6 điểm); Giáo dục công dân (trước phúc khảo: 4,25 điểm, sau phúc khảo: 7,25 điểm); Lịch sử (trước phúc khảo: 2 điểm; sau phúc khảo: 3 điểm).

Thí sinh N. P. N. H. có 3 bài thi yêu cầu phúc khảo: Hóa học (trước phúc khảo 2,5 điểm, sau phúc khảo: 2 điểm); Vật lý (trước phúc khảo: 2,75 điểm, sau phúc khảo: 7 điểm); Sinh học (trước phúc khảo: 1,75 điểm, sau phúc khảo: 4,25 điểm). Thí sinh N. Th. H. L. yêu cầu phúc khảo môn Ngữ văn. Theo đó, số điểm trước phúc khảo là 5,5 điểm, sau phúc khảo là 6,5 điểm.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.