Ngành giáo dục tăng cường công tác thanh tra năm học 2019-2020

.

Giám đốc Sở GD-ĐT vừa ban hành các văn bản về công tác thanh tra, kiểm tra trong năm học 2019-2020.
Theo đó, Sở GD-ĐT thực hiện 20 cuộc thanh tra theo kế hoạch, gồm 4 cuộc thanh tra hành chính (tại 7 đơn vị trực thuộc Sở); 7 cuộc thanh tra chuyên ngành (tại 20 đơn vị) và 9 cuộc thanh tra thi tại các Hội đồng thi. Ngoài ra, tùy tình hình thực tế, Giám đốc Sở hoặc Chánh Thanh tra Sở sẽ quyết định thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở dạy thêm, học thêm, các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học, các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học và các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn.

Nội dung các cuộc thanh tra tập trung vào việc thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu của ngành giáo dục theo Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT. Cụ thể, đối với giáo dục mầm non sẽ thanh tra việc tổ chức mạng lưới trường lớp học, công tác quản lý nhóm trẻ tư thục. Đối với giáo dục phổ thông, thanh tra việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; công tác tuyển sinh đầu cấp; việc sử dụng hồ sơ sổ sách trong nhà trường, việc đánh giá xếp loại học sinh các lớp cuối cấp.

Đối với các nội dung khác thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương, cơ sở giáo dục sẽ thanh tra việc dạy thêm, học thêm; thu chi đầu năm học; an toàn trường học; thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; việc cấp, phát quản lý văn bằng, chứng chỉ; hoạt động liên kết đào tạo; tư vấn du học; thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục; thực hiện chế độ, chính sách với đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; thực hiện quy định về đạo đức nhà giáo; quản lý hoạt động giáo dục có yếu tố nước ngoài.

Sở GD-ĐT sẽ không thanh tra quá 2 lần trong một năm học đối với một đơn vị (trừ các cuộc thanh tra thi, thanh tra đột xuất).

NGỌC PHÚ
 

;
;
.
.
.
.
.