Tăng cường năng lực sử dụng tiếng Anh cho sinh viên ngoại ngữ

.

Ngày 6-9, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) phối hợp Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Cambridge tổ chức hội thảo chuẩn đầu ra tiếng Anh với chứng chỉ Cambridge nhằm giới thiệu về các kỳ thi chứng chỉ Cambridge; qua đó tăng cường năng lực sử dụng tiếng anh cho sinh viên theo chuẩn quốc tế của Đại học Cambridge nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Tại hội thảo, Trường Đại học Ngoại ngữ ký kết hợp tác với Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Cambridge của Đại học Cambridge. Theo đó, nhà trường sẽ triển khai hợp tác tổ chức các bài thi năng lực tiếng Anh quốc tế do Hội đồng Khảo thí quốc tế tiếng Anh của Đại học Cambridge - Vương quốc Anh tổ chức từ các bậc A2, B1, B2 đến C1 cho sinh viên Đại học ngoại ngữ, sinh viên thuộc các trường thành viên Đại học Đà Nẵng và các đối tượng có nhu cầu.

Được biết, mỗi năm, gần 1.500 sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ cần phải hoàn thiện các điều kiện theo quy định để có thể tốt nghiệp ra trường, một trong những điều kiện đó là sinh viên phải đạt được chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tiếng Anh.

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.