Tháng 10 sẽ công bố những bộ sách giáo khoa lớp 1 đầu tiên theo chương trình mới

.

Dự kiến, trong tháng 10-2019, Bộ GD-ĐT sẽ công bố những bộ sách giáo khoa lớp 1 đầu tiên theo chương trình giáo dục phổ thông mới đạt thẩm định để các địa phương lựa chọn sử dụng trong năm học 2020-2021.

Phụ huynh xem bảng giá niêm yết sách giáo khoa tại cửa hàng thuộc hệ thống phân phối chính thức của NXB Giáo dục Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Phụ huynh xem bảng giá niêm yết sách giáo khoa tại cửa hàng thuộc hệ thống phân phối chính thức của NXB Giáo dục Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ giáo dục Tiểu học (Bộ GD-ĐT) cho biết: Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới đã quy định cụ thể nội dung, phương pháp đổi mới giảng dạy, những phẩm chất, năng lực cần đạt của học sinh.

Từ những năng lực cốt lõi này sẽ mở rộng ra thành mạch kiến thức của từng bộ môn, được thiết kế đồng tâm, đồng trục từ lớp 1 đến lớp 12. Vì vậy, khi biên soạn sách giáo khoa, nội dung của cuốn sách trước hết cần đáp ứng về mặt dung lượng kiến thức của chương trình, theo Thông tư 32 với các mục tiêu, thời lượng, mạch kiến thức và tất cả tiêu chí cần đạt về đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông mới đã công bố. Đây là điều kiện quan trọng.

Khi nội dung sách giáo khoa đã đáp ứng được những điều kiện này thì mới xem xét đến cấu trúc của sách, theo Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa. Thông tư 33 với 4 tiêu chuẩn, 13 tiêu chí, 40 minh chứng sẽ giúp hội đồng thẩm định soi chiếu xem tác giả thiết kế sách đã đúng quy chuẩn hay chưa, nghĩa là đánh giá về mặt kỹ thuật của cuốn sách. Ví dụ, một hình ảnh đưa vào sách thì phải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, không định kiến về giới tính, tôn giáo, bình đẳng dân tộc…Ngôn từ sử dụng trong sách phải đúng với quy luật tiếng Việt, không dùng những ngôn từ không phổ quát.

Từ những phân tích trên, Vụ trưởng Vụ giáo dục Tiểu học Thái Văn Tài khẳng định: Trong lần thẩm định này, hầu hết các bản thảo “không đạt” là do không đáp ứng được nội dung chương trình theo Thông tư số 32 chứ không phải do tiêu chí, tiêu chuẩn được quy định tại Thông tư số 33.

Ông Thái Văn Tài chia sẻ: Trong lần thẩm định này, có 9 bản thảo sách giáo khoa được đánh giá “không đạt” ở các môn: Hoạt động trải nghiệm, Giáo dục thể chất, Tự nhiên và Xã hội, Toán, Tiếng Việt” là do không đáp ứng được chương trình. Còn lại, đa số những tiêu chí về kỹ thuật đều được đánh giá “đạt” hoặc “đạt nhưng cần chỉnh sửa”.

TTXVN

;
;
.
.
.
.
.