Trường liên cấp quốc tế Singapore: Tiếp nhận học sinh Việt Nam vượt quá quy định

.

Giám đốc Sở GD-ĐT thành phố vừa ban hành kết luận về việc thanh tra công tác quản lý và tổ chức hoạt động dạy học tại Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng.

Theo đó, đối với cơ sở vật chất, thiết bị của Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng cơ bản bảo đảm theo quy định tại khoản 2, khoản 3, Điều 36, Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 6-6-2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Tuy vậy, biển trường chưa ghi đúng tên trường là: “Singapore International School at DaNang”, chưa ghi tên trường bằng Tiếng Việt là: “Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng” theo Quyết định số 3657/QĐ-UBND ngày 5-6-2014 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc cho phép thành lập Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng, được quy định tại điểm e, khoản 2, Điều 36 và điểm g, khoản 3, Điều 36 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP (ngày 6-6-2018). Về đội ngũ nhà giáo, chương trình giáo dục, phương pháp giáo dục trẻ tiên tiến, bảo đảm quy định…

Về việc tiếp nhận học sinh Việt Nam, theo kết luận của Sở GD-ĐT, năm học 2019 - 2020, trường có 268 trẻ em, học sinh; trong đó, có 139 trẻ em, học sinh Việt Nam, chiếm tỷ lệ 51,9%. Đối với giáo dục mầm non, trẻ em Việt Nam chiếm tỷ lệ 56,8% (63/111); đối với giáo dục phổ thông, học sinh phổ thông Việt Nam chiếm tỷ lệ 48,4% (76/157). “Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng tiếp nhận học sinh Việt Nam vượt quá quy định tại Điều 39 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP”, kết luận cho ghi.

Sở GD-ĐT đề nghị Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng nghiêm túc khắc phục các hạn chế  theo hướng: Sửa đổi biển trường, ghi rõ tên trường theo đúng tên được thành lập trong Quyết định số 3657/QĐ-UBND. Kể từ năm học 2019 - 2020 và những năm học tiếp theo, trường điều tiết giảm tiếp nhận đối với trẻ em Việt Nam để bảo đảm số học sinh Việt Nam học chương trình giáo dục của nước ngoài phải thấp hơn 50% tổng số học sinh học chương trình giáo dục của nước ngoài tại trường theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP.

NGỌC PHÚ
 

;
;
.
.
.
.
.